Obiad, lunch, brunch, snack - czyli co zmniejszy, a co nie wpłynie na wysokość diety

Piotr Szulczewski 30.08.2013 09:00 (aktualizacja: )

02.09 Obiad, lunch, brunch, snack - czyli co zmniejszy, a co nie wpłynie na wysokość diety

Wyjazd w podróż służbową łączy się często z zapewnieniem pracownikowi bezpłatnego posiłku. W takim przypadku jego dieta podlega automatycznie obniżeniu o 25, 50, 75 % lub może nawet nie przysługiwać w całości. Pojawia się jednak pytanie, jakie posiłki obniżają wartość diety pracownika.

Ustawodawca wskazał, że kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

  • śniadanie - 25% diety;
  • obiad - 50% diety;
  • kolacja - 25% diety.

Problemem jest jednak brak definicji ustawowej poszczególnych posiłków przysługujących pracownikowi. Sięgając do definicji zawartych w słowniku języka polskiego (wydanie internetowe, http://sjp.pwn.pl/slownik/):

  • śniadanie – to pierwszy posiłek w ciągu dnia,
  • brunch – to posiłek będący połączeniem późnego śniadania z wczesnym lunchem,
  • lunch – to lekki posiłek spożywany w porze południowej,
  • obiad – to gorący posiłek spożywany najczęściej w środku dnia,
  • podwieczorek - posiłek między obiadem a kolacją, też: spotkanie towarzyskie przy tym posiłku,
  • kolacja – to wieczorny posiłek; też: wieczorne, uroczyste przyjęcie.

Problem pojawić się może szczególnie u tych pracowników, którzy dostają budżet lunchowy – na spotkanie z kontrahentem, który wcale nie musi oznaczać pełnowartościowego posiłku spożywanego w trakcie dnia (stanowiącego odpowiednio śniadanie, obiad czy kolację).

Odczytując literalnie brzmienie rozporządzenia w sprawie podróży służbowych należy uznać, że tylko bezpłatne posiłki stanowiące 3 podstawowe dania w ciągu dnia mogą obniżać wartość diety pracownika. Pozostałe natomiast, ze względu na swój niepełnowartościowy charakter, nie powinny wpływać na wartość diety, stanowiącej celowy dodatek do wynagrodzenia, przekazywany z myślą o dodatkowych kosztach żywieniowych ponoszonych w czasie podróży służbowej. 

Piotr Szulczewski

VAT.pl