NSA: Trwała zabudowa mieszkania szafami i meblami korzysta z preferencji w VAT

Piotr Szulczewski 11.07.2013 09:00 (aktualizacja: )

11.07 NSA: Trwała zabudowa mieszkania szafami i meblami korzysta z preferencji w VAT

Piotr Szulczewski

Świadczenia polegające na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz montażu komponentów w sposób tworzący wraz z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego częściami trwałą zabudowę meblową są modernizacją, w związku z czym możliwe jest stosowanie preferencyjnej stawki VAT - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Wydany przez NSA wyrok tworzy podstawę dla stosowania 8% stawki VAT w przypadku zabudowy wnękowej i mebli konstruowanych w mieszkaniach i budynkach w oparciu o trwałe elementy budynku.

Podstawą do stosowania takiej linii interpretacyjnej jest art. 41 ust. 12 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zgodnie z którym stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Jednocześnie nie należy zapominać, że stawka preferencyjna nie będzie dotyczyła preferencyjnego systemu mieszkaniowego, do którego nie zalicza się m.in.

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
  • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W sentencji wyroku NSA wskazał: „w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. świadczenie kompleksowe polegające na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz montażu komponentów w sposób tworzący wraz z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części trwałą zabudowę meblową, wykonywane w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stanowi usługę modernizacji opodatkowaną stawką obniżoną podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)."

Wyrok przełamuję linię interpretacyjną wskazującą na stosowanie stawki podstawowej w przypadku konstrukcji tupu wbudowywane meble kuchenne, komandory itp.

NSA, wyrok 7 sędziów, I FPS 2/13, 23.06.2013 r.

Piotr Szulczewski
VAT.pl