Nowy wniosek do ZUS o odroczenie terminu płatności składek

24.04.2018 12:00 (aktualizacja: )

Od 10 kwietnia 2018 roku obowiązuje nowy wniosek o odroczenie terminu płatności składek do ZUS. Druk RSO zastąpił dotychczasowy wzór ZUS-EOP-02.

 RSO Wniosek o odroczenie terminu płatności składek do ZUS

 RSO Wniosek o odroczenie terminu płatności składek do ZUS / Signform

  Opis 
RSOWniosek o odroczenie terminu płatności składek do ZUS RSO zastąpił wzór ZUS-EOP-02

Wniosek ten jest przeznaczony dla płatników składek ZUS (np. prowadzących działalność gospodarczą), którzy mają problem z opłacaniem przyszłych składek. Zakład Ubezpieczeń Społęcznych może odroczyć termin płatności składek.

Za pomocą tego wniosku można również zwrócić się o:

  • zmianę warunków umowy, jeżeli składki zostały odroczone, ale chcesz zmienić warunki ich spłaty,
  • utrzymanie w mocy umowy, jeżeli składki zostały odroczone, ale nie realizujesz umowy zgodnie z określonymi w niej warunkami (zachodzą okoliczności, które powodują zerwanie umowy),
  • zakwestionowanie sposobu rozpatrzenia wniosku, jeżeli rozpatrzyliśmy Twój wniosek o odroczenie, ale rozstrzygnięcie Cię nie zadowala i chcesz, abyśmy Twoją prośbę o odroczenie rozpatrzyli ponownie.

Źródło: Signform