Pobierz e-pity 2018

Nowe wzory wniosków oraz decyzji dotyczących udzielenia urlopów związanych z macierzyństwem

05.07.2013 09:00 (aktualizacja: )

05.07 Nowe wzory wniosków oraz decyzji dotyczących udzielenia urlopów związanych z macierzyństwem

W związku z najnowszą ustawą nowelizującą Kodeks pracy z dnia 28 maja 2013 r. wprowadzającą zmiany w przepisach dotyczących urlopów macierzyńskich, dodatkowych urlopów macierzyńskich i urlopów rodzicielskich, przedstawiamy nowe wzory wniosków o udzielenie urlopów związanych z macierzyństwem oraz decyzji o ich przyznaniu.

Wśród wniosków dostępnych do pobrania znajdują się:

1. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego

Pracownica chcąca skorzystać z urlopu rodzicielskiego i tym samym uzyskać prawo do 60% podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego powinna w zakładzie pracy złożyć poniższy wniosek:
 

 

<< więcej o zmianach w urlopach rodzicielskich<< pobierz wniosek tutaj

Wniosek pracownika o urlop rodzicielski złożony musi być w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem tego urlopu. Wniosek musi zawierać wskazanie terminu zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

2. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

Pracownica, która po urlopie macierzyńskim zdecyduje się na wykorzystanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiary zasiłku macierzyńskiego. Poniższy wniosek należy złożyć w terminie 14 dni po porodzie:
 


 

<< więcej o zmianach w dodatkowych urlopach macierzyńskich<< pobierz wniosek tutaj

3. Decyzja pracodawcy o udzieleniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego


 

<< więcej o zmianach w dodatkowych urlopach macierzyńskich<< pobierz wniosek tutaj

4. Decyzja o udzieleniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego

 

<< wysokość zasiłku macierzyńskiego po zmianach<< pobierz wniosek tutaj

5. Decyzja o udzieleniu urlopu macierzyńskiego
  

<< więcej o zmianach dotyczących urlopów macierzyńskich<< pobierz wniosek tutaj

6. Decyzja o udzieleniu urlopu ojcowskiego

 

<< więcej o zmianach w urlopach ojcowskich<< pobierz wniosek tutaj

7. Oświadczenie dla celów dodatkowego urlopu macierzyńskiego

 

 

<< więcej o zmianach w dodatkowych urlopach macierzyńskich<< pobierz wniosek tutaj

8. Oświadczenie dla celów urlopu rodzicielskiego
 

 

<< więcej o zmianach w urlopach rodzicielskich

<< pobierz wniosek tutaj

Iwona Karkus
VAT.pl