Nowe formularze SD 3 w podatku od spadku i darowizn

12.10.2011 11:00 (aktualizacja: )

Dnia 26 września 2011 roku Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadku i darowizn (Dz.U. 2011 nr 216 poz. 1276). Rozporządzenie to określa w szczególności nowy wzór zeznania podatkowego SD-3 i SD-3/A o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, zakres danych w nim zawartych, rodzaje dokumentów jakie powinny zostać dołączone do zeznania podatkowego, a także przypadki, w których zeznanie podatkowe może być złożone wspólnie.

Pobierz nowe druki SD-3 i SD-3/A

Zgodnie z rozporządzeniem do zeznania podatkowego podatnicy spadów i darowizn powinni dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty mające wpływ na podstawę opodatkowania m.in.

  • orzeczenie sądowe, testament, czy umowę potwierdzające nabycie rzeczy, praw majątkowych,
  • wypis z księgi wieczystej, umowę sprzedaży potwierdzające posiadanie przez zbywcę prawa do rzeczy lub praw majątkowych,
  • wypis z księgi wieczystej potwierdzającej obciążenie nieruchomości hipoteką, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o istnieniu długów ciążących na lokalu – w sytuacji występowania długów i ciężarów obciążających nabyte rzeczy, prawa majątkowe.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 października 2011 roku. Druki formularzy obowiązujące przed dniem wejścia w życie mogą być stosowane do wyczerpania nakładów, lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2012r.
 

<< czytaj całe rozporządzenie

Iwona Karkus
Bankier.pl