Nowe druki ZUS DRA, ZUS RCA oraz ZUS IMIR od 1 czerwca

Iwona Maczalska

Z dniem 1 czerwca zaczęły obowiązywać nowe wzory niektórych druków ZUS. Zmieniły się w szczególności druki ZUS DRA, ZUS RCA oraz ZUS IMIR.

Od 1 czerwca zastosowanie mają nowe wersje niektórych druków ZUS. Wszystko za sprawą rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. 2020 poz. 81).

W myśl rozporządzenia od 1 czerwca zastosowanie mają nowe wersje druków:

1.      ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wpłaconych świadczeniach,

2.      ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa,

3.      ZUS IMIR - informacja miesięczna i roczna dla osoby ubezpieczonej.

Druki obowiązujące od 1 czerwca można pobrać korzystając z poniższej tabeli:

DrukiOpis dRUKU
ZUS DRADeklaracja rozliczeniowa
ZUS RCAImienny raport miesięczny o należnych składkach i wpłaconych świadczeniach
ZUS IMIRInformacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
ZUS IMIRInformacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Nowe kody tytułów ubezpieczeń od 1 marca

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło również zmiany w kodach tytułów ubezpieczeń. W części I „Kod tytułu ubezpieczenia” w dziale 1 „Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem” wyrazy „05 43 – wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej” zastąpiono wyrazami „05 43 – wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej oraz akcjonariusz prostej spółki akcyjnej wnoszący jako wkład świadczenie pracy lub usług”. Zmiany te obowiązują od 1 marca.

ZUS