Nowa wersja PŁATNIKa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w dniu 31 grudnia 2009 r. na stronach internetowych Zakładu e-inspektorat.zus.pl została opublikowana nowa wersja programu PŁATNIK 8.01.001.

Płyty CD-ROM z nową wersją programu PŁATNIK będą dostępne w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS od 7 stycznia 2010 r.

Wersja 8.01.001 programu PŁATNIK powstała w celu zapewnienia realizacji wymogów wynikających ze zmian legislacyjnych wprowadzonych ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 r. nr 237, poz. 1656) oraz z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2009 r. nr 186, poz. 1444).

Dokumenty rozliczeniowe za grudzień 2009 r., składane w styczniu 2010 r. mogą być przygotowane zarówno w wersji 7.03.001 jak i 7.03.002 programu PŁATNIK.

Dokumenty rozliczeniowe począwszy od dokumentów za styczeń 2010 r. mogą być przygotowane wyłącznie w wersji 8.01.001 programu PŁATNIK.

Niezależnie od powyższego Zakład nadmienia, że wersja 8.01.001 programu Płatnik przystosowana jest do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej opatrzonych wyłącznie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450 z późn. zm.)

Źródło: Departament Obsługi Klientów ZUS