Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Niezatwierdzone sprawozdanie też podlega zgłoszeniu

Piotr Szulczewski 07.06.2017 09:00 (aktualizacja: )

Niezatwierdzone sprawozdanie też podlega zgłoszeniu

Wspólnicy i udziałowcy mają na walnym zgromadzeniu podjąć decyzję w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki. Większość głosów nie musi być jednak osiągnięta, a tym samym jednostka może nie zatwierdzić sprawozdania. Jak w takim przypadku powinien postąpić zarząd – czy niezatwierdzone sprawozdanie powinno zostać przekazane do KRS i organu skarbowego?

Niezatwierdzone sprawozdanie też podlega zgłoszeniu

Celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest stwierdzenie przez zgromadzenie wspólników, że sprawy finansowe spółki, w roku obrotowym, którego dotyczy sprawozdanie finansowe, były prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Tym niemniej niezatwierdzenie sprawozdania nie rodzi konsekwencji prawnych.

Dopóki sprawozdanie finansowe nie zostanie zatwierdzone, nie jest natomiast możliwe dokonanie podziału zysku lub pokrycia wyniku finansowego, a tym samym – nie dojdzie do wypłat dywidendy za dany rok. W interesie wspólników powinno być zatem doprowadzenie do zatwierdzenia sprawozdania. Z różnych przyczyn (głównie biznesowych) część udziałowców nie musi być zainteresowana szybkim podziałem zysku.

Gdy sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, to pomimo niespełnienia warunku podziału zysku lub pokrycia straty, należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po ostatecznym terminie przewidzianym na zatwierdzenie.

Późniejsze zatwierdzenie sprawozdania (na osobnym zgromadzeniu wspólników) powoduje aktualizację obowiązku – a zatem ponownie należy dokonać wszelkich obowiązków zgłoszeniowych, w tym badania (o ile jest ono obowiązkowe).

O ile kara nie jest stosowana w przypadku niezatwierdzenia sprawozdania finansowego, to karze podlega natomiast niezłożenie sprawozdania (również niezatwierdzonego) w rejestrze, a także w organie skarbowym. W efekcie osoby odpowiedzialne w jednostce za politykę finansową powinny dopilnować terminu zgłoszenia nawet w przypadku, gdy zgromadzenie wspólników nie podejmie decyzji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.

Piotr Szulczewski, VAT.pl

Czytaj więcej:

  1. Czerwiec miesiącem sprawozdawczości finansowej - zatwierdzenie sprawozdań finansowych,
  2. Złożenie sprawozdań w KRS a opłaty - ile i za co trzeba zapłacić,
  3. Do końca czerwca 2017 r. złóż oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego,
  4. Złożenie do KRS a publikacja zgłoszonych sprawozdań - co podlega a co nie podlega publikacji,
  5. Brak absolutorium dla członków zarządu spółki - czym grozi i co powoduje w spółce.
  6. Zatwierdzając sprawozdania finansowe pamiętaj o prezentacji zgodnie z warunkami roku 2016.