Nie każdy przekaże 1% podatku na rzecz OPP

27.03.2013 09:00 (aktualizacja: )

Iwona Karkus

W rocznym zeznaniu PIT składanym za 2012 r. podatnik ma możliwość przekaznia 1 % swojego podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Są jednak podatnicy, którzy z tego prawa skorzystać nie mogą.

Na podatnikach podatku PIT spoczywa obowiązek rocznego rozliczenia podatku od dochodów uzyskanych w roku poprzednim. Wypełniając deklarację podatkową należałoby zastanowić się, czy nie możemy skorzystać z ulg i odliczeń jakie proponuje nam ustawodawca. Jedną z nich jest możliwość przekazania 1% podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.


1% OPP wyłącznie dla samodzielnie rozliczających się podatników

Zapraszamy na bezpłatne dyżury
podatkowe
. Kolejne konsultacje
już 4 kwietnia.

Możliwość przekazania 1% na konto organizacji pożytku publicznego mają wyłącznie podatnicy samodzielnie rozliczający się z urzędem skarbowym. Osoby za które deklarację roczną sporządza i wysyła pracodawca lub organ rentowy nie mogą skorzystać z tego prawa. Wyjątek stanowią podatnicy, którzy potraktują otrzymaną przez deklarację wyłącznie jako informację i samodzielnie złożą zenanie podatkowe w terminie.


1% dla OPP tylko w deklaracjach terminowych

Ustawodawca dając możliwość przekazania 1% swojego podatku wprowadził pewne ograniczenia. Jednym z nich jest prawo do przekazania podatku wyłącznie w deklaracji złożonej w terminie, a więc do 30 kwietnia. Oznacza to, że każdy podatnik, który spóźni się ze złożeniem deklaracji utraci prawo do przekazania 1%. Jeżeli jednak podatnik złożył zeznanie w terminie, lecz z jakiś powodów nie wskazał organizacji pożytku publicznego, swój 1% może przekazać jeszcze w korekcie zeznania, pod warunkiem złożenia jej w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych.


Jakiej organizacji przekazać swój 1%

Zanim przekażemy 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego warto sprawdzić, czy znajduje się ona w oficjalnym wykazie OPP uprawnionych do 1% wraz z numerami kont bankowych. Wykaz ten publikuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 15 marca każdego roku. Aktualna lista OPPznajduje się tutaj.

Iwona Karkus
PIT.pl