Neutralne podatkowo objęcie certyfikatów w funduszu – tylko do końca roku

10.05.2013 09:00 (aktualizacja: )

10.05 Neutralne podatkowo objęcie certyfikatów w funduszu – tylko do końca roku

Wielu przedsiębiorców działających na większą skalę decyduje się na wniesienie akcji lub udziałów w posiadanych spółkach do funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Fundusz taki jest podmiotowo zwolniony z CIT. Często tworzy się jednocześnie strukturę z wykorzystaniem spółki komandytowo akcyjnej, co pozwala na odroczenie opodatkowania do momentu zbycia certyfikatów inwestycyjnych przez przedsiębiorców, zakładając że mieszkają oni w kraju, gdzie nakładane są podatki od zysków kapitałowych.

Do tej pory kontrowersje w zakresie opodatkowania budziła czynność objęcia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za akcje lub udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Organy podatkowe prezentowały dość często pogląd, iż czynność ta stanowi odpłatne zbycie aktywów finansowych i powoduje powstanie przychodu. Jeśli transakcja wydania wspomnianych aktywów finansowych w zamian za udziały skutkowałaby powstaniem dochodu, należny byłby 19%-wy podatek dochodowy.

Ostatnie orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) jest jednak korzystne dla podatników. Sąd orzekł, wniesienie do funduszu inwestycyjnego zamkniętego papierów wartościowych i udziałów w sp. z o.o. w zamian za certyfikaty inwestycyjne nie powoduje powstania przychodu z tytułu zbycia tych aktywów (wyrok NSA z 8 marca 2013 r., sygn. akt II FSK 1479/11).

W sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia NSA organ podatkowy udzielający indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych uznał, że wniesienie przez podatnika udziałów w sp. z o. o. i papierów wartościowych do funduszu inwestycyjnego zamkniętego jest równoznaczne z ich odpłatnym zbyciem, a wartość otrzymanych certyfikatów inwestycyjnych, odpowiadająca wartości wnoszonych udziałów w spółce z o. o. czy papierów wartościowych, stanowi przychód z kapitałów pieniężnych.

NSA przychylił się do stanowiska podatnika, że pochodny instrument finansowy w postaci certyfikatu inwestycyjnego nie zastępuje pieniądza oraz nie jest wartością pieniężną, o której mowa w art. 11 ust. 1ustawy o PIT i dlatego jego objęcie w zamian za papiery wartościowe i udziały w sp. z o.o. nie stanowi przychodu z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Orzecznictwo sądów nie jest źródłem prawa podatkowego, więc opisywany wyrok może być jedynie pomocą w wykładni. W przypadku planowania objęcia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym w zamian za akcje lub udziały w sp. z o.o. podatnik powinien uzyskać indywidualną interpretację przepisów. Opisany wyrok, jeśli zostanie on wskazany we wniosku, ułatwi uzyskanie korzystnej interpretacji.

Z opisanymi działaniami restrukturyzacyjnymi i optymalizacyjnymi należy się pospieszyć, jeśli mają one być neutralne podatkowo. Rząd przygotowuje mianowicie nowelizację przepisów, która spowoduje uznanie objęcia certyfikatów inwestycyjnych w zamian za papiery wartościowe lub udziały w sp. z o.o. za przychód. Nowelizacja ma wejść w życie od roku 2014.

Od przyszłego roku także struktura z wykorzystaniem spółki komandytowo-akcyjnej przestanie przynosić korzyści podatkowe. Rząd planuje bowiem zrównanie statusu podatkowego tej spółki z osobami prawnymi. Zatem dochody uzyskiwane przez spółki komandytowo-akcyjne będę opodatkowane na poziomie spółki, a następnie będzie pobierany podatek od wypłacanych zysków.

Nie jest jeszcze przesądzone, że opisywane zmiany wejdą w życie, ale w obecnej sytuacji budżetowej rząd raczej przypilnuje, żeby nowelizacja została uchwalona i opublikowana do 30 listopada 2013 r., co spowoduje jej wejście w życie od przyszłego roku.

Joanna Subzda

doradca podatkowy w ATA Finance

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. ATA Tax Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.