Pobierz e-pity 2020

Naczelnik US odroczy obowiązek elektronicznego rozliczania VAT

Katarzyna Sudaj 28.09.2016 10:00 (aktualizacja: )

Naczelnik US odroczy obowiązek elektronicznego rozliczania VAT

Podatnicy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, którzy nie zdążyli przystosować oprogramowania do elektronicznego przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji VAT, mogą złożyć wniosek do naczelnika US z prośbą o odroczenie tego obowiązku.

Naczelnik US odroczy obowiązek elektronicznego rozliczania VAT

Źródło: Min. Fin.

Ministerstwo finansów przedstawiło wczorajprojekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych. Minister chce nadać naczelnikom urzędów skarbowych nowe uprawnienia. Ma to związek z licznymi w ostatnim czasie wnioskami podatników z prośbą o odroczenie obowiązku elektronicznego przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji VAT.

>>> MF wyjaśnia: Przedłużenie terminu składania JPK_VAT <<<

Podatnicy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek elektronicznego raportowania do urzędów skarbowych. Jednak wiele firm prosi o odsunięcie w czasie tego obowiązku, uzasadniając swoją prośbę m.in. koniecznością dostosowania systemów finansowo-księgowych, przemodelowania procesów rejestracji dokumentów księgowych, przeprowadzenia testów integralności baz danych.

 Warsztaty: JPK - praktyczne aspekty raportowania

W obecnym stanie prawnym tylko minister finansów ma uprawnienia do rozpatrywani atakich wniosków, więc w tej chwili podatnicy składają je zarówno do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jak i naczelników urzędów skarbowych. W celu zapewnienia sprawnego wydawania rozstrzygnięć (400 urzędów skarbowych) w zakresie odraczania ww. terminów niezbędnym jest przyznanie naczelnikom urzędów skarbowych prawa do odraczania terminu do złożenia informacji o prowadzonej ewidencji VAT.

Katarzyna Sudaj, VAT.pl

1. Jednolity Plik Kontrolny - o co chodzi?

2. Czy Jednolity Plik Kontrolny będzie wykorzystywany dla celów cen transferowych?

3. Rewolucja w cenach transferowych od 2017 r.

  

4. BEPS w natarciu - znowelizowane Wytyczne OECD do końca 2016 r.

  

5. Formularz CIT-TP: czy firmy powinny się go obawiać?

  

6. Dokumentacja cen transferowych dla umowy cash poolingu

  

7. Jak określić profile funkcjonalne dystrybutorów w sprawozdaniu CIT-TP

  

8. 10 lat APA w Polsce. Czemu służą uprzednie porozumienia cenowe?

  

9. Ceny transferowe z perspektywy spółki rumuńskiej

  

10. Obowiązki w zakresie cen transferowych a spółka komandytowa

  

11. Dokumentacja cen transferowych również dla spółek osobowych

  

12. Jak prawidłowo określić profil spółki produkcyjnej na potrzeby formularza CIT-TP?

  

13. Korekty w cenach transferowych

  

14. Jak przygotować analizę porównawczą - praktyczne wskazówki EU Joint Transfer Pricing Forum

  

15. Czy spółka cywilna powinna przygotowywać dokumentację cen transferowych?