Nabycie zwolnione z VAT i opodatkowane stawką zerową na deklaracji VAT-7

Piotr Szulczewski 28.01.2014 09:00 (aktualizacja: )

28.01 Nabycie zwolnione z VAT i opodatkowane stawką zerową na deklaracji VAT-7

Piotr SzulczewskiWypełniając deklarację VAT-7 można mieć wątpliwości co do wartości, które powinny być wpisane w pola 39 i 41.

Deklaracja VAT-7 w części D jest oświadczeniem podatnika co do nabycia towarów i usług oraz podatku naliczonego w ramach rozliczanego okresu. Wątpliwość może rodzić kwestia, czy jako wartość netto podawać wszystkie nabyte przez podatnika w danym okresie czynności, czy jedynie takie, z tytułu których przysługuje mu uprawnienie odliczenia podatku VAT. W tym drugim przypadku pominięte mogą być transakcje z VAT zwolnione oraz opodatkowane stawką 0%.

Uznać należy, że kwoty te nie wpływają w żadnym stopniu na prawo odliczenia VAT lub wysokość podatku naliczonego. Podatnik wypełniając deklarację ma zatem prawo pominąć te wartości nawet, jeśli ujmuje je w prowadzonej ewidencji dla celów podatku.

W ewidencji podatnik ujmuje kwoty określone w art. 90 ustawy o VAT, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 134 oraz art. 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Nie oznacza to, że wszystkie te dane muszą znaleźć się na deklaracji – składanej wyłącznie celem ustalenia kwoty podatku należnego lub kwoty nadpłaty.

Końcowo zatem stwierdzić należy, że to bezpośrednio od woli podatnika będzie zależało to, czy ujmie on zakupy ze stawką 0% lub zwolnione, czy pominie je w deklaracji. Warto w tym zakresie zachować jednak konsekwencję – niedopuszczalne wydaje się różnicowanie deklaracji pod względem ujmowania czynności , a innym razem – pomijania ich na deklaracji VAT-7.

Deklaracja VAT-7 dostępna jest do pobrania w poniższej tabeli:

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VAT-7 (14)

Deklaracja dla podatku od towarów i usług
Objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D

Piotr Szulczewski,
VAT.pl