Pobierz e-pity 2019

Na chorobowym - e-zwolnienie

31.05.2013 10:00 (aktualizacja: )

Elektroniczny system zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, obejmujący zarówno wystawianie, jak i przesyłanie zwolnień, zmiana zasad obliczania podstawy wymiaru zasiłku (uśrednienie podstawy wymiaru składki) oraz zmiany dotyczące zasiłku opiekuńczego to niektóre z propozycji przedłożonych w założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, które przyjęła Rada Ministrów.

Zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Lekarze będą mieli bezpłatny dostęp do danych zgromadzonych na kontach ubezpieczonych i płatników składek w zakresie niezbędnym do wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy z powodu choroby. Wystawione zwolnienie (wypełnione i podpisane) będzie przekazywane automatycznie na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Obok e-zwolnienia, przesyłanego elektronicznie do ZUS, pacjent będzie mógł otrzymać kopię zaświadczenia (wydruk e-zwolnienia) zaopatrzoną w podpis i pieczątkę lekarza. Kopia będzie sporządzana na prośbę pacjenta, np. w przypadkach, gdy płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego, na który ZUS ma przekazywać otrzymane zwolnienie. Pisemna postać zwolnienia na czas choroby będzie dopuszczalna w określonych sytuacjach, np. podczas wizyt domowych u pacjentów i braku dostępu do Internetu.

Źródło: KPRM