Mniejsza liczba rajów podatkowych

10.05.2013 09:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie ograniczające liczbę krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku PIT i CIT.

9 kwietnia Ministerstwo Finansów wydało dwa rozporządzenia:

  • rozporządzenie w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2013 poz. 493),
  • rozporządzeniew sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2013 poz. 494)

- zmniejszające listę krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkowątzw. rajów podatkowych zarówno w zakresie podatku od osób fizycznych (PIT) jak i podatku od osób prawnych (CIT).

Lista rajów podatkowych obowiązująca od 8 maja bieżącego roku:

Rozporządzenia weszły w życie 8 maja 2013 roku.

Iwona Karkus
PIT.pl