Pobierz e-pity 2019

MF wyjaśnia: zlecenie prywatne i podejmowane w firmie to dwa różne źródła przychodów

Piotr Szulczewski 27.05.2014 09:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiO rozliczeniu przychodów z działalności wykonywanej osobiście w ramach źródła – działalność gospodarcza wypowiedziało się Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej. Zgodnie z informacją, źródła są niezależne i wszystko zależy od podjętej przez podatnika decyzji co do wyboru metody opodatkowania przychodów.

Ministerstwo Finansów wskazało, że działalność wykonywana osobiście oraz działalność gospodarcza stanowią odrębne źródła przychodów, a dochody uzyskiwane przez podatników z tych źródeł podlegają odmiennym zasadom opodatkowania.

Wątpliwości budziło kwalifikowanie przychodów w sytuacji, gdy podatnik uzyskiwał przychody wskazane w katalogu działalności wykonywanej osobiście w ten sposób, że charakter jego czynności pozwalał uznać je również za działalność gospodarczą.

Zdaniem Ministerstwa ustawa wskazuje, że o kwalifikowaniu w ramach źródła świadczyć powinna decyzja podatnika lub charakter dokonywanych czynności. W przypadku:

  • umów zlecenie, dzieło – art. 13 ust 8 ustawy o PIT oraz art. 41 ust 2 tej ustawy pozwala na zaliczanie przychodów również do działalności gospodarczej,
  • działalności menedżerów – art. 13 ust. 9 ustawy o PIT pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej, lecz zobowiązuje do rozliczania przychodów w ramach działalności wykonywanej osobiście.

Ze względu na powyższe Ministerstwo Finansów stwierdziło, że podatnik uzyskujący przychody z tytułów wymienionych w art. 7 pkt 2-8 ustawy o PIT może dla celów podatku dochodowego zaliczyć przychody do działalności gospodarczej pod warunkiem, że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a ust 6 ustawy o PIT i jednocześnie nie zachodzą przesłanki negatywne co do tych umów – wskazane w art. 5b ust 1 ustawy o PIT.

MF, interpretacja ogólna, 22 maj 2014, sygn. akt DD2/033/30/KBF/14/RD-47426.

Komentarz

W praktyce stanowisko to może oznaczać, że podatnik może – w związku z formułowaniem umów w odpowiedni sposób część przychodów tego samego rodzaju (np. umów zlecenie o tym samym przedmiocie zawieranych z dwoma niezależnymi kontrahentami) zaliczać do działalności gospodarczej, a część – do działalności wykonywanej osobiście. O tym, do jakiego źródła zaliczy te przychody świadczyć będą m.in. przesłanki negatywne, np. podporządkowanie zleceniodawcy, wykonywanie zlecenia w czasie i miejscu przez niego wyznaczonym lub kwestie odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z prowadzonymi czynnościami.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl