Pobierz e-pity 2020

MF wyjaśnia: Przedłużenie terminu składania JPK_VAT

23.08.2016 09:00 (aktualizacja: )

MF wyjaśnia: Przedłużenie terminu składania JPK_VAT

Ministerstwo Finansów informuje, że w związku ze zgłaszanymi przez podmioty realizujące istotne zadania publiczne trudnościami w dostosowaniu się od 1 lipca 2016 r. do wymogu obligatoryjnego składania informacji o prowadzonej ewidencji w VAT (plik JPK_VAT) – pierwszy termin na złożenie tej informacji przypada na 25 sierpnia 2016 r. – na ukończeniu są prace związane z wydaniem rozporządzenia przedłużającego termin przekazania tej informacji.


Nowe deklaracje VAT za sierpień i III kwartał 2016 roku

Źródło: YAY foto

Przewiduje się przedłużenie do 31 stycznia 2017 r. terminu przekazania informacji o prowadzonej ewidencji w podatku VAT za okresy od lipca do grudnia 2016 r.

Przedłużenie terminu dotyczyć będzie większości podmiotów tworzących sektor finansów publicznych, zobowiązanych do złożenia tej informacji od 1 lipca 2016 r., w tym w szczególności organów władzy publicznej, sądów i trybunałów, organów kontroli państwowej i ochrony prawa oraz urzędów obsługujących te organy, jak również jednostek samorządu terytorialnego.

Projektowane rozwiązania można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Źródło: www.mf.gov.pl