MF opublikowało indywidualne dane dużych podatników CIT

04.05.2018 10:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów poinformowało, że opublikowało indywidualne dane podatników podatku CIT, u których wartość przychodu uzyskanego w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz dane podatkowych grup kapitałowych.

Indywidualne dane dużych podatników CIT

Indywidualne dane dużych podatników CIT / YAY foto

Ministerstwo Finansów opublikowało indywidualne dane podatkowe podatników podatku dochodowego od osób prawnych, u których wartość przychodu uzyskanego w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz dane podatkowych grup kapitałowych.

<< MF opublikuje dane podatkowe spółek CIT do końca kwietnia >>

Dotyczą one zeznań za lata podatkowe, które rozpoczęły się po 31 grudnia 2011 r. i zakończyły przed 1 stycznia 2017 r. Informacje dotyczące zeznań za lata podatkowe kończące się w 2017 r. zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

Zgodnie z art. 27b ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dane podane do publicznej wiadomości podlegają kwartalnej aktualizacji.

Należy podkreślić, że w zestawieniu prezentowane są dane podatkowe wynikające ze złożonych przez podatników zeznań. W gestii podatników pozostaje możliwość i sposób ewentualnego odniesienia się do przedstawionych informacji.

Źródło: finanse.mf.gov.pl