MF o wysokości kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych usług i praw

24.04.2018 11:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienie dotyczące wysokości kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych usług i praw. Wyjaśnienie jest odpowiedzią na wątpliwości podatników zgłaszane w ostatnim czasie do resortu finansów.


MF o wysokości kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych usług i praw / YAY foto

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2175) z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadziła do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nowy art. 15e, którego istota polega na ograniczeniu wysokości kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatnika na nabycie określonych usług niematerialnych i praw.

Szczegółowe omówienie nowych przepisów znajdziesz w poniższych plikach:

Źródło: finanse.mf.gov.pl