Pobierz e-pity 2020

MF i MPiPS o funkcjonowaniu OFE

23.11.2016 09:00 (aktualizacja: )

W ostatnich miesiącach prowadzone były analizy efektywności systemu Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz możliwych wariantów ich reformy. Koncepcja przedstawiona 4 lipca br. w ramach Programu Budowy Kapitału (PBK) przez wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej dr hab. Marcina Zielenieckiego oraz prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa spotkała się z pozytywną, konstruktywną reakcją uczestników rynku.

MF i MPiPS o funkcjonowaniu OFE

Źródło: YAY foto

Prace nad szczegółami tej reformy toczą się z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz instytucji finansowych, m.in. na forum Rady Rozwoju Rynku Finansowego. Równocześnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ZUS prowadzone są skoordynowane z tym prace nad przeglądem emerytalnym.

>>> Kolejne okno transferowe OFE w 2020 roku <<<

W tym kontekście, przygotowana przez MRPPS, robocza wersja Informacji Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717) powinna być interpretowana jako zgodna z koncepcją przedstawioną w ramach Programu Budowy Kapitału, tj. przekazaniem 25% aktywów OFE na Fundusz Rezerwy Demograficznej a pozostałej części do systemu III filarowego.

Ww. dokument będzie obecnie uzgadniany , co będzie okazją do doprecyzowania i wyjaśnienia jego zapisów.

Źródło: MF