Pobierz e-pity 2020

MF: bezpłatna aplikacja do składania JPK

28.09.2016 09:00 (aktualizacja: )

Od 1 lipca 2016 r. najwięksi przedsiębiorcy działający w Polsce mają obowiązek comiesięcznego przekazywania administracji podatkowej danych dotyczących podatku VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

MF: bezpłatna aplikacja do składania JPK

Źródło: Min. Fin. 

<< Czy powszechny obowiązek składania plików JPK
wpłynie na podwyżkę cen usług księgowych? [SONDA] >>

W pierwszym okresie sprawozdawczym kończącym się 25 sierpnia, zostało prawidłowo złożonych (tzn. zakończonych wystawieniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru), 5770 plików JPK VAT o niepowtarzalnych numerach NIP. Analiza danych zawartych w JPK przyspieszy identyfikacje nieprawidłowości w wypełnianiu obowiązków podatkowych.

>>> Co grozi za nieprzekazanie ewidencji VAT w formie JPK? <<<

Od 1 stycznia 2017 obowiązkowi składania JPK będą podlegały kolejne grupy podatników - średni i mali przedsiębiorcy. Data złożenia sprawozdania za pierwszy okres będzie przypadała 25 lutego 2017. Aby ułatwić wykonywanie tego obowiązku, Ministerstwo Finansów udostępni podatnikom bezpłatną aplikację do składania sprawozdań w tym formacie.

 Warsztaty: JPK - praktyczne aspekty raportowania

Wykonanie tego oprogramowania zostało zlecone spółce Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Oprogramowanie będzie umożliwiało walidację danych wejściowych zapisanych w arkuszu kalkulacyjnym, generowanie dokumentu JPK_VAT w oparciu o tak przygotowane dane, a następnie import przygotowanego dokumentu JPK do Ministerstwa Finansów.

>>> JPK a podmioty niebędące przedsiębiorcami - interpretacja ogólna MF <<<

Aplikacja zostanie udostępniona do końca listopada 2016 r.

Źródło: MF