Pobierz e-pity 2018

MF: Będą nowe deklaracje PIT

24.06.2013 09:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń, deklaracji  i informacji w zakresie podatku PIT, które mają mieć zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych od stycznia 2013 roku.

Ministerstwo Finansów wydało projekt rozporządzenia  w sprawie określenia  niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadzający nowe wzory formularzy:

 • PIT-2 - oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • PIT-2A - oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należność za pracę, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • PIT-3 - oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznychzaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • PIT-12 - oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym,
 • PIT-4R - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • PIT-6/PIT-6L - deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • PIT-8AR - deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • PIT-8C - informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych,
 • PIT-11 - informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • PIT-R - informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich,
 • IFT-1/IFT-1R - informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania.

   
Bezpłatne SMS Deklaracje mające zastosowanie do rozliczeń podatku PIT za 2013 rok
PIT-2 (4) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2A (4) Oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należność za pracę, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-3 (4) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-12 (6) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-4R (4) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-6/6L (10) Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-8AR (3) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8C (6) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-11 (20) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-R (16) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
IFT-1/IFT-1R (10) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania
Information on revenue (income) derived by nonresident natural presons

Nowe wzory formularzy będą miały zastosowanie do  dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2013 roku. Przy czym jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podatnik lub płatnik złoży deklaracje, oświadczenia i informacje w obecnie obowiązujących wersjach będzie to uznane za prawidłowe.

Projekt rozporządzenia jest odpowiedzią m.in. na ustawę z dnia 24 października 2012 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012 poz. 1278). Ustawa wchodząc w życie 1 stycznia 2013 roku ograniczyła stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów wprowadzając roczny limit w wysokości 42.764 zł. Zmiana ta zostanie wprowadzona do informacji PIT-11. Co więcej ze względu na przepisy ustawy  z dnia 29 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników oraz płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 171 poz.1016) proponuje się zmniejszenie zakresu danych identyfikacyjnych obecnych w aktualnych formularzach.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

<< czytaj całe rozporządzenie

Iwona Karkus
PIT.pl