Mały podatnik PIT - limit 2 mln czy 1,2 mln euro w 2018 r.?

Piotr Szulczewski 13.10.2017 09:00 (aktualizacja: )

Podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln euro do 2 mln euro zakładają propozycje zawarte w pakiecie zmian w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Mały podatnik PIT - limit 2 mln czy 1,2 mln euro w 2018 r.?
Mały podatnik PIT: nowy limit 2018 - 2019 /  YAY foto

W efekcie podwyższenia limitu, większa liczba podatników korzystać będzie mogła z amortyzacji jednorazowej środków trwałych do wartości rocznie 50 tys. euro oraz z wyboru kwartalnej formy rozliczeń zaliczek na podatek dochodowy.

[aktualizacja 01.10.2018]: Kiedy zacznie obowiązywać podwyższony próg w wysokości 2 mln euro?

Istota zmian polega na tym, że do ustalenia limitu 2 mln euro progu przychodów ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku VAT, stosuje się średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Ze względu na to, do limitu w 2018 r. stosuje się kurs z 2017 r., który już został przez NBP ogłoszony.

Zgodnie z proponowanymi terminami wejścia zmian w życie, nowe limity będą obowiązywać licząc od 1 stycznia 2019 r. (art. 31 ustawy nowelizującej). Powoduje to, że:

  • W roku 2018 podatnicy stosują limit 1,2 mln euro,
  • W roku 2019 podatnicy zastosują limit 2 mln euro.

W efekcie limit na 2018 r. po uchwaleniu ustawy nie ulegnie zmianie, tzn. został on ustalony na podstawie kursu średniego NBP z 2 października 2017 r.

RokMały podatnik
20161’200’000 €5’092’000 PLN
20171’200’000 €5’157’000 PLN
20181’200’000 €5’176’000 PLN

Piotr Szulczewski, PIT.pl