Lody na wynos – 5%, lody w lokalu - 8% VAT – zaklasyfikuj usługi i towary sprzedawane latem

Piotr Szulczewski 20.06.2016 09:00 (aktualizacja: )

Lody na wynos 5%, lody w lokalu - 8% VAT. Zaklasyfikuj usługi i towary sprzedawane latem

Od rodzaju prowadzonej działalności oraz jej charakteru zależeć może stawka podatku VAT, jaką zastosować powinien podatnik oferujący swoim klientom kupno lodów. Okazuje się, że lody „z okienka”, z budki na deptaku lub z „food car’ów” będą opodatkowane niższą stawką VAT niż deser lodowy sprzedawany w lokalu lub „pod parasolami”.


Lody na wynos 5%, lody w lokalu - 8% VAT. Zaklasyfikuj usługi i towary sprzedawane latem

Źródło: YAY foto

Sprzedawca powinien rozważyć, czy świadczy usługę gastronomiczną, czy też dokonuje dostawę towarów – lodów dla swoich klientów. W przypadku, gdy do dyspozycji klientów pozostaje cała infrastruktura lokalu wraz ze wszystkimi dostępnymi udogodnieniami (umeblowanie, pomoc pracowników lodziarni itp.) – istotą działalności będzie usługa gastronomiczna. W przypadku, gdy dochodzi do sprzedaży bez udziału infrastruktury towarzyszącej – sprzedaż dotyczy towaru spożywczego.

Niedaleko od usługi gastronomicznej (8% vat) do dostawy towarów (5% vat)

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Faaborg Gelting Linien orzekł, że działalność restauracyjną charakteryzuje szereg elementów i czynności, wśród których dostawa żywności jest tylko jedną ze składowych i gdzie zdecydowanie przeważają usługi. Odwrotnie jest natomiast, gdy transakcja dotyczy artykułów żywnościowych na wynos i nie wiąże się ze świadczeniem usług służących organizacji konsumpcji na miejscu w odpowiednich warunkach. Sprzedaż świeżo przygotowanych dań i artykułów żywnościowych do spożycia na miejscu na stoiskach lub w pojazdach gastronomicznych, lub we foyer kin stanowi dostawę towarów, jeżeli z oceny jakościowej całości transakcji wynika, że elementy świadczenia usług poprzedzające dostawę artykułów żywnościowych i towarzyszące jej nie mają charakteru przeważającego. 

Dlaczego stawka VAT 5% na lody, smoothie i produkty podobne?

Pod poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług, zawierającego wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5% wymienione zostały towary: wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0) - PKWiU ex 10.5. Lody oraz produkty lodopochodne zaliczane do tego grupowania – o ile ich podanie nie przesądzi o świadczeniu usługi gastronomicznej – opodatkowane będą 5% stawką VAT.

Usługa gastronomiczna a usługa cateringowa… 

Przy organizacji letnich imprez i spotkań biznesowych należy pamiętać również o tym, że od usługi gastronomicznej nie ma możliwości odliczyć podatku VAT. Dotyczy to również lodów podawanych w restauracji razem z kawą i ciastkami. Jako świadczenie usługi gastronomicznej, zakup nie pozwoli na korzystanie z odliczenia VAT nawet w przypadku, gdy istnieje związek zakupu z działalnością opodatkową. Inaczej będzie w przypadku kupna lodów na wynos w car foodzie, fabryce lodów tradycyjnych czy lodów w sklepie spożywczym i podaniu ich kontrahentowi w biurze. W tym przypadku dochodzi do nabycia towaru, od którego przysługuje prawo odliczenia podatku VAT.

Piotr Szulczewski, VAT.pl