Limity zwrotu VAT za materiały budowlane na IV kwartał 2012 roku

Katarzyna Sudaj

Katarzyna SudajNa podstawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonej w sierpniu przez GUS oblicza się limity dla ulgi - zwrot VAT za materiały budowlane obowiązujące w IV kwartale 2012 roku.

24 sierpnia 2012 r. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w swoim komunikacie, że cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2012 r. wyniosła 4103 zł. Na jej podstawie obliczamy wysokość 5-letniego limitu kwot zwrot różnicy podatku VAT zawartej w cenie materiałów budowlanych.

Dla osób fizycznych składających wniosek po raz pierwszy w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku limity zwrotu wyniosą:

Wniosek złożony w IV kwartale 2012
  Cena 1 m2 powierzchni
(dla premii gwarancyjnej
ogłaszana w poprzednim kwartale)
Ile z każdej
faktury może odliczać?
Występuje pozwolenie na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
70m2 * 4.103 zł = 287.210 zł * 12,195 % = 35.025,26 zł 30m2 * 4.103 zł =123.090 zł* 12,195 % = 15.010,83 zł
Wniosek złożony w IV kwartale 2012 na FV:
22% VAT 4.103 zł 68,18 % łącznie limit w IV kw. łącznie limit w IV kw.
23% VAT 4.103 zł 65,22 %35.025 zł15.011 zł

Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
70m2 * 4.103 zł = 287.210 zł * 9,959 % = 28.603,24 zł 30m2 * 4.103 zł = 123.090 zł * 9,959 % = 12.258,53 zł
22% VAT 4.103 zł55,23 %28.603 zł12.259 zł
23% VAT 4.103 zł55,23 %28.603 zł12.259 zł

Limity nieznacznie spadły w porównaniu z kwotami z III kwartału 2012. Kto zastanawia się nad złożeniem pierwszego wniosku wyznaczającego 5-letni limit ulgi, niech pospieszy się i złozy wniosek najpóźniej 30 września br. W ten sposób uzyska lekko wyższe limity.

Katarzyna Sudaj
PIT.pl