Lepiej mieć czyste konto w ZUS

Katarzyna Sudaj 13.12.2017 09:00 (aktualizacja: )

1 stycznia 2018 roku zmienią się nie tylko zasady opłacania składek ZUS (jeden przelew na sumę składek na indywidualny numer konta), ale także zasady rozdzielania przez system informatyczny wpłaconych kwot na poczet zaległości w składkach ubezpieczeniowych, odsetek od zaległości i bieżących składek.

Lepiej mieć czyste konto w ZUS

Lepiej mieć czyste konto w ZUS / YAY foto

Po Nowym Roku jakikolwiek dług w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z tytułu opóźnień w terminowym regulowaniu składek lub opłaceniu ich w niepełnej wysokości będzie oznaczał nie tylko rosnące odsetki, ale przede wszystkim utratę ciągłości ubezpieczenia, a co za tym idzie utratę prawa do zasiłków np. chorobowego czy macierzyńskiego. Wynika to ze zmiany sposobu redystrybucji kwot wpłacanych do ZUS. Do tej pory pomimo wcześniejszych zaległości i braków w opłacaniu składek za wszystkie okresy, można było opłacać tylko bieżące składki (wpisując w tytuł przelewu aktualny miesiąc) lub opłacać cześć składek (np. składkę chorobową i zdrowotną, a emerytalnej już nie - choć jest ona obowiązkowa). Po 1 stycznia 2018 roku, gdy przestaną działać numery kont dla poszczególnych rodzajów ubezpieczenia (osobny numer rachunku dla składek społecznych z i bez chorobowego, dla składki zdrowotnej i na Fundusz Pracy), będzie trzeba dokonywać jednego przelewu na sumę wszystkich składek.

<< Jak opłacić składki za siebie i pracownika? >>

I tu pojawia się „pułapka”. Po pierwsze każda wpłata na indywidualny rachunek składkowy zostanie przez system informatyczny rozliczona w pierwszej kolejności na poczet zaległości i odsetek od nich, nawet gdyby były one kilkuzłotowe i powstały na skutek nieumyślnego jednodniowego opóźnienia w dokonaniu zapłaty. Dopiero pozostała część zostanie uznana za wpłatę z tytułu bieżących składek. System podzieli kwotę proporcjonalnie na każdy tytuł ubezpieczenia. W ten sposób zapomniana zaległość w ZUS może pozbawić płatnika ciągłości bieżącego ubezpieczenia.

<< Jak zapłacić składki ZUS za grudzień 2017? >>

Upewnij się, czy nie masz zaległości w ZUS

Dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że warto jeszcze w grudniu uregulować najdrobniejsze zaległości w ZUS i odsetki od nich, które są naliczane już pierwszego dnia po przekroczeniu terminu płatności. Stopa procentowa odsetek za zwłokę wynosi obecnie 8,00 % w stosunku rocznym (od 9 października 2014 r.). Odsetek nie trzeba płacić, jeżeli ich wysokość nie przekroczy 6,60 zł.

Jeśli płatnik chce się upewnić, że ma czyste konto w ZUS, to warto złożyć wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS . Wniosek ZUS-EWN można złożyć nie tylko w formie papierowej, ale także elektronicznie, przez Internet. Wystarczy konto na PUE ZUS.

Katarzyna Sudaj, PIT.pl