Krajowa Administracja Skarbowa w miejsce obecnych US i UKS

07.06.2016 10:00 (aktualizacja: )

Posłowie PiS chcą powołania Krajowej Administracji Skarbowej w miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Celem ma być konsolidacja administracji.

Krajowa Administracja Skarbowa w miejsce obecnych US i UKS

Źródło: FORUM

3 czerwca br. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projekt ustawy z przepisami wprowadzającymi tą ustawę.

 W obecnym stanie prawnym administracja podatkowa i celna zajmująca się gromadzeniem dochodów budżetowych w ramach administracji rządowej posiada strukturę terenową rozproszoną, skupioną w trzech niezależnie funkcjonujących pionach:

  • administracja podatkowa (16 izb skarbowych oraz 400 urzędów skarbowych),
  • Służba Celna (16 izb celnych, 45 urzędów celnych wraz ze 141 oddziałami celnymi),
  • kontrola skarbowa (16 urzędów kontroli skarbowej).

Zatem w ramach resortu finansów funkcjonuje na poziomie regionalnym 48 jednostek (izby skarbowe, izby celne, urzędy kontroli skarbowej), którym podlegają dalsze 594 jednostki lokalne (urzędy skarbowe, urzędy celne, oddziały celne oraz oddziały zamiejscowe UKS). Wszystkie jednostki na poziomie regionalnym posiadają własne budżety, kadry oraz zarządzają majątkiem ruchomym i nieruchomym.

W uzasadnieniu czytamy, że rozproszenie i powielanie niektórych zadań związanych z procesem poboru należności podatkowych i celnych w ramach poszczególnych służb (np. kontrola prawidłowości realizacji obowiązków podatkowych i celnych, postępowanie egzekucyjne) powoduje, iż nie jest możliwe ich realizowanie w sposób spójny i jednolity, a zarazem z optymalnym wykorzystaniem dostępnej kadry oraz zasobów organizacyjnych i finansowych. W obowiązującym stanie prawnym funkcjonują regulacje, które w odmienny sposób regulują kwestie kontroli przeprowadzanych przez organy kontroli skarbowej, organy podatkowe oraz organy celne. Takie rozwiązanie powoduje, że podatnicy podlegają różnym reżimom kontrolnym.

Reforma służb skarbowych i celnych - Sejm zajmie się ustawą po wakacjach

[Aktualizacja 21-06-2016]: Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk poinformował, że aby dać możliwość dokładnych i głębokich rozmów oraz uzgodnień dotyczących ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, Sejm będzie pracował nad ustawą o KAS po wakacjach.

Źródło: ks na podstawie www.sejm.gov.pl