Koszty zatrudnienia pracownika z minimalnym wynagrodzeniem wzrosną o 1449 zł

Piotr Szulczewski 10.07.2015 09:00 (aktualizacja: )

Koszty zatrudnienia pracownika z minimalnym wynagrodzeniem wzrosną o 1449 zł

Do 15 lipca Komisja Trójstronnama czas na odniesienie się do zaproponowanej przez rząd wysokości minimalnego wynagrodzenia na rok 2016. Jeżeli podwyżka zostanie zatwierdzona i wejdzie w życie, to od pierwszego stycznia pracodawcy będą musieli liczyć się ze zwiększonymi kosztami zatrudnienia, które w skali roku wynosić będą 1448,88 zł na każdego pracownika.

Koszty zatrudnienia pracownika z minimalnym wynagrodzeniem wzrosną o 1449 zł

Źródło: East News

Negocjowana kwota minimalnego wynagrodzenia wpłynie nie tylko na podwyższenie wynagrodzenia netto, ale również na zwiększenie opłacanych za zatrudnione osoby składek ZUS, zdrowotnych, na FP i FGŚP oraz zaliczek na podatek dochodowy.

Obecna wysokość minimalnego wynagrodzenia to 1750 zł brutto. Na kwotę tę nie składają się jednak składki ZUS w części opłacanej za pracownika przez pracodawcę i składki na FP i FGŚP. Łączny koszt zatrudnienia jednego pracownika z wynagrodzeniem minimalnym to obecnie 2112,95 zł

Zgodnie z propozycją Rady Ministrów, kwota wynagrodzenia minimalnego powinna w 2016 r. wynosić 1850 zł brutto. W efekcie zmiany, faktyczny koszt zatrudnienia jednego pracownika wyniesie 2233,69 zł.

W każdym z miesięcy 2016 roku pracodawca odczuje więc realny wzrost kosztów zatrudnienia o 120,74 zł. W przeliczeniu na 12 miesięcy daje to zatem 1448,88 zł dodatkowego kosztu prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Obciążenia względem budżetu wzrosną o 615 zł

Zakładając, że wynagrodzenie netto pracownika wyniesie 1355,69 zł, koszty wszystkich świadczeń na rzecz skarbu państwa wyniosą 878 zł miesięcznie.

W 2015 r. koszty tych składek to 826,79 zł (wynagrodzenie minimalne netto - „do ręki” wynosi 1286,16 zł).

Proponowane podwyższenie pensji minimalnej spowoduje zatem, że obciążenia względem skarbu państwa z tytułu zatrudnienia jednego pracownika wzrosną o 51,21 zł, co w okresie roku przełoży się na dodatkowy koszt 614,52 zł.

Piotr Szulczewski
VAT.pl