Pobierz e-pity 2020

Kolejny krok w stronę e-paragonów

Piotr Szulczewski 30.12.2016 09:00 (aktualizacja: )

Kolejny krok w stronę e-paragonów

Ministerstwo Rozwoju oraz Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) podpisały list intencyjny w sprawie uruchomienia platformy paragonów elektronicznych z kas fiskalnych, umożliwiającej dystrybuowanie ich bezpośrednio do konsumentów. Porozumienie zostało zawarte 28 grudnia 2016 r. Resort rozwoju reprezentował wiceminister Tadeusz Kościński.


Kolejny krok w stronę e-paragonów

Źródło: YAY foto

Zgodnie z intencjami sygnatariuszy listu, realizacja przyjętych w nim deklaracji stanowi część procesu elektronizacji i usprawnienia obrotu gospodarczego, a także upowszechnienia płatności bezgotówkowych. Jest również kolejnym etapem prac nad systemem fiskalizacji online.

Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Ministerstwem Finansów uzgadnia zapisy projektu nowego rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Proponowany w przepisach model zakłada, że kasy fiskalne od stycznia 2018 roku będą podłączone online i będą automatycznie przesyłać dane o sprzedaży do centralnego repozytorium prowadzonego przez Ministerstwo Finansów. Jednocześnie, kasy poza wydawaniem papierowych paragonów klientom będą wysyłać elektroniczne paragony zainteresowanym użytkownikom, którzy wyrażą na to zgodę i zarejestrują się. Pośredniczyć w tym będzie przygotowywana przez KIGEiT platforma dystrybucji paragonów elektronicznych z kas fiskalnych bezpośrednio do konsumentów. System ten ma gwarantować pełną anonimowość przesyłanych danych. Najprostszą formą będzie przekazanie paragonu elektronicznego na pocztę e-mail lub sms, czy też do aplikacji mobilnych.

Platforma będzie otwarta dla wszystkich uczestników rynku, którzy zadeklarują chęć udziału w systemie dystrybucji e-paragonów. Będzie też niezależna od centralnego repozytorium w Ministerstwie Finansów. Firmy będą mogły oferować klientom nowe usługi, m.in. aplikacje konsumenckie do przechowywania i analizy paragonów elektronicznych. Klienci natomiast będą mogli swobodnie zarządzać wydatkami oraz historią swoich zakupów.

Źródło: www.mr.gov.pl

Piotr Szulczewski, analityk bankier.pl i PIT.plPiotr Szulczewski, PIT.pl - komentarz eksperta:

Szybkie wprowadzenie e-paragonów to przede wszystkim milowy krok w kontroli prowadzonej przez fiskusa co do sprzedaży na rzecz konsumentów. W ostatecznej wersji każda transakcja, która obecnie nie jest uchwytna - mimo ujęcia jej w rejestrze kasy, będzie natychmiast rejestrowana i automatycznie będzie mogła być przedmiotem analizy. Oczywiście konsumenci mogą cieszyć się z wprowadzonych repozytoriów, które bardziej chronić będą ich jako klientów. Na pewno zmiana będzie najbardziej odczuwalna na rynku usług związanych z rozrywką, gdzie paragony mimo wszystko nie są obecnie standardem.