Kolejne nowe deklaracje przez Internet

13.05.2013 09:00 (aktualizacja: )

13.05 Kolejne nowe deklaracje przez Internet

Ministerstwo Finansów wydało projekt rozporządzenia rozszerzający listę deklaracji możliwych do składania przez Internet.

Resort Finansów przygotowuje nowe przepisy mające na celu rozszerzenie katalogu deklaracji możliwych do składania  za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wśród nowych deklaracji znajdą się:

  • VAT-13 - deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego,
  • PT-1 - oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym,
  • PT-2 - zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego.

Ze względu na fakt, że obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej było już wielokrotnie nowelizowane Ministerstwo Finansów w nowym projekcie nie tylko wprowadza nowe deklaracje lecz również wymienia wszystkie już obowiązujące. W celu ułatwienia podatnikom korzystania z rozporządzenia wszystkie punkty zostały uszeregowane  według rodzajów deklaracji dotyczących danego podatku.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 

<< Wszystkie deklaracje możliwe do składania drogą elektroniczną
 

 

Iwona Karkus
VAT.pl