Kolejna obniżka odsetek podatkowych

08.05.2013 10:00 (aktualizacja: )

08.05 Kolejna obniżka odsetek podatkowych

Rada Polityki Pieniężnej na dzisiejszym posiedzeniu podjęła decyzję o kolejnej obniżce stóp procentowych NBP. W konsekwencji odsetki podatkowe ulegną kolejnemu obniżeniu.

Przypomnijmy, że poprzednia obniżka stóp miała miejsce 07 marca 2013 roku.

W środę 08 maja br. po 2-dniowym posiedzeniu RPP obniżyła stopy procentowe o 0,25 pkt. proc. W efekcie od jutra obowiązują nowe, niższe stawki:

  • stopa referencyjna 3,0% w skali rocznej,
  • stopa lombardowa 4,50% w skali rocznej,
  • stopa depozytowa 1,50% w skali rocznej,
  • stopa redyskonta weksli 3,25% w skali rocznej.

Stopa kredytu lombardowego spadła z 4,75% do 4,50%. Oznacza to, że od 09 maja 2013 roku zaczną obowiązywać niższe odsetki od zobowiązań podatkowych, zamiast 11,5 % to 11% . 

Obecnie odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim plus 2 punkty procentowe, jednak nie mniej niż 8 proc.

Odsetki od zobowiązań podatkowych
Odsetki Odsetki obniżone Obowiązują od
11,5 % 8,63 % 07.03.2013
11 %8,25 %09.05.2013

09 maja 2013 spadną także odsetki maksymalne, które stanowią 4-krotność stopy lombardowej NBP. Podstawa prawna Art. 359 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz.93, z późn. zm.).
 

Odsetki maksymalne
Stawka Obowiązuje od
19% rocznie 07.03.2013
18% rocznie09.05.2013

Nowe kwoty odsetek od zobowiązań podatkowych a także odsetek maksymalnych zaczną obowiązywać od 09 maja 2013 roku.

 Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 7-8 maja 2013

archiwalne wysokości odsetek  

 

Iwona Karkus
PIT.pl