Pobierz e-pity 2018

Kłopot matek na urlopie macierzyńskim z wnioskiem o 2 tygodnie dodatkowego urlopu

Piotr Szulczewski 19.06.2013 09:00 (aktualizacja: )

19.06 Kłopot matek na urlopie macierzyńskim z wnioskiem o 2 tygodnie dodatkowego urlopu

Piotr Szulczewski, Analityk VAT.pl

Przepisy wprowadzające urlopy rodzicielskie wskazują kilka reguł jakimi należy się posłużyć w okresie wejścia w życie urlopu w nowym wymiarze. Kłopot z wydłużeniem dodatkowego urlopu macierzyńskiego mogą mieć matki, które urodziły dziecko w 2013 r. przed wejściem w życie zmian kodeksu pracy, a obecnie przebywają na urlopie macierzyńskim.

Pobierz wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego

Sytuacja jest dość klarowna w przypadku matek, których urlop macierzyński kończy się w okresie 24 czerwca – 30 czerwca 2013 r. Jeżeli chcą one korzystać z dodatkowego urlopu w nowym, podwyższonym wymiarze (6-8 tygodni), muszą złożyć wniosek w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu (ewentualnie wniosek złożą przed dniem 17 czerwca 2013 r.).

Matki I kwartału - ważne terminy

Przykład

Od 27 czerwca pracownica chce korzystać z urlopu dodatkowego macierzyńskiego – wniosek nie może być złożony później niż 20 czerwca (7 dni od zmiany przepisów).

Natomiast pracownik, którego dziecko urodziło się po dniu 31 grudnia 2012 r., nie korzystający w dniu 17 czerwca 2013 r. (dniu wejścia w życie przepisów nowelizujących) z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze różnicy między urlopem przysługującym na nowych zasadach a wymiarem wykorzystanego dotychczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Wniosek w takim przypadku złożyć należy w terminie 7 dni od dnia 17 czerwca 2013 r. – do 24 czerwca 2013 r. a pracodawca powinien taki urlop udzielić nie później niż w terminie 14 dni – czyli najpóźniej do 1 lipca 2013 r.

Nie zostało wskazane, by z przepisu powyższego (a zatem z obowiązku występowania z wnioskiem) korzystać mają wyłącznie pracownicy, którzy wykorzystali już urlop macierzyński i dodatkowy urlop macierzyński a teraz jedynie chcą wykorzystać dodatkowe 2 tygodnie, przysługujące im z tytułu zmiany prawa, czy też dotyczy on wszystkich pracowników, również tych przebywających obecnie na urlopie macierzyńskim.

Z brzmienia przepisu można wnioskować, że chodzi o wszystkich pracowników, również tych przebywających na urlopie macierzyńskim, którzy dotychczas z urlopu dodatkowego macierzyńskiego jeszcze nie korzystali. W ich przypadku różnica pomiędzy urlopem przysługującym a wykorzystanym  równa będzie całej wartości dodatkowego urlopu macierzyńskiego (wykorzystany urlop wynosi zero).

Przykład

Pracownica urodziła dziecko 25 lutego 2013 r. i w tym dniu rozpoczęła korzystanie z urlopu macierzyńskiego – 20 tygodni.  Urlop kończy się 14 lipca 2013 r. Pracownica urodziła dziecko po 31 grudnia 2013 r. i w dniu 17 czerwca nie przebywała na dodatkowym urlopie macierzyńskim. Wnioskuje o różnicę: 6 tygodni (urlop w nowym wymiarze) – 0 tygodni (wymiar wykorzystanego dodatkowego urlopu macierzyńskiego) = 6 tygodni. Pracownica powinna złożyć wniosek o pełne 6 tygodni urlopu, w tym o urlop dodatkowy, przysługujący ze względu na zmianę przepisów.

Podstawa prawna:

  • Art. 31 ustawy z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – kodeks pracy i niektórych innych ustaw.

Piotr Szulczewski

VAT.pl