Pobierz e-pity 2020

KE wzywa Polskę do pełnego wdrożenia dyrektywy podatkowej

05.10.2016 10:00 (aktualizacja: )

Komisja Europejska wezwała Polskę do dokonania pełnej transpozycji dyrektywy Rady 2014/107/UE, która ma na celu wzmocnienie współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi w celu skuteczniejszego zwalczania uchylania się od opodatkowania i oszustw podatkowych.

KE wzywa Polskę do pełnego wdrożenia dyrektywy podatkowej

Źródło: YAY foto

Podatki: Komisja wzywa POLSKĘ do wprowadzenia przepisów dotyczących wzmocnionej wzajemnej pomocy i wymiany informacji

W dniu 29 września br. Komisja Europejska wezwała Polskę do dokonania pełnej transpozycji dyrektywy Rady 2014/107/UE w sprawie wzajemnej pomocy w dziedzinie opodatkowania dochodu i kapitału. Dyrektywa ta, zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w sprawie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji między krajowymi organami podatkowymi, ma na celu wzmocnienie współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi w celu skuteczniejszego zwalczania uchylania się od opodatkowania i oszustw podatkowych.

Państwa członkowskie były zobowiązane do wdrożenia dyrektywy do dnia 1 stycznia 2016 r. Polska do tej pory nie poinformowała Komisji o wprowadzeniu wszelkich niezbędnych środków w celu pełnej transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. W przypadku nieotrzymania zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE. 
 

(Dodatkowe informacje: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce