Kasa fiskalna a wpisy w KPiR lub ewidencji ryczałtowca – zmiany przepisów

Piotr Szulczewski 16.05.2013 09:00 (aktualizacja: )

Zmiany w KPiR obowiązujące od 11.05.2013:

 1. Nowe dokumenty księgowe – nowelizacja rozporządzenia o KPiR
 2. Faktury za auto w KPiR bez numeru rejestracyjnego
 3. Zmiany w zasadach przeprowadzania spisu z natury

16.05 Kasa fiskalna a wpisy w KPiR lub ewidencji ryczałtowca – zmiany przepisów

Od 11 maja 2013 r. zmianie ulegają zasady ewidencjonowania dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych informacji wynikających z raportów sporządzanych w kasie fiskalnej.

Podatników, którzy obroty zaewidencjonowane na kasie fiskalnej ewidencjonują na podstawie zestawień sporządzanych na podstawie miesięcznych zestawień raportów dobowych czeka spore ułatwienie. Dotychczas podstawą wpisu do KPiR (odpowiednio - ewidencji przychodów ryczałtowców) było zestawienie zawierające:

 • numer kolejny wpisu,
 • numer unikatowy pamięci fiskalnej kasy,
 • numery i daty raportów dobowych,
 • wynikającą z raportów łączną kwotę należności pomniejszoną o łączną kwotę podatku i skorygowaną o wartości dotyczące zwrotów towarów wynikające z odrębnych ewidencji.

Dostałeś spadek bądź darowiznę, założyłeś działalność gospodarczą i masz problem z podatkami a może nie wiesz jak rozliczyć składki ZUS?  - zadaj pytanie i uzyskaj bezpłatną odpowiedź doradcy.


W przypadku podatników prowadzących ewidencję przychodów dla celów ryczałtu ewidencjonowanego wprowadzono zasady księgowania na podstawie raportów dobowych lub miesięcznych z kas fiskalnych. Na ich odwrocie podatnik wpisać musi łączną wartość przychodów z podziałem na poszczególne stawki podatku ryczałtowego.

Korygowania kwot wynikających z raportów dobowych i miesięcznych dokonuje się na podstawie danych wynikających z odrębnych ewidencji.

Za taką należy uznać ewidencję korekt kasy fiskalnej, wprowadzoną od 1 kwietnia 2013 r. rozporządzeniem w sprawie kas fiskalnych. Przepisy nie określiły wzoru takiej ewidencji, niemniej wskazały, że musi ona zawierać co najmniej:

 • datę sprzedaży;
 • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
 • termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
 • wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
 • zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
 • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
 • protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Uwaga!

Korekty, które nie podlegają ujęciu w powyższej ewidencji, podatnik obowiązany jest opisać na odwrocie raportu dobowego lub miesięcznego.

Piotr Szulczewski
VAT.pl