Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

23.03.2015 10:00 (aktualizacja: )

Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Wielu podatników ogarnia przerażenie na samą myśl o popełnieniu błędu w rozliczaniu podatków. Przed oczami stają kary, jakie urząd skarbowy może na nich nałożyć, wliczając w to olbrzymie grzywny, a nawet pozbawienie wolności. Taki rozwój sytuacji zdarza się bardzo rzadko i dotyczy celowych, dobrze przemyślanych działań niezgodnych z przepisami. W artykule opisujemy, czym jest wykroczenie i przestępstwo skarbowe, a także jak wyglądają kary za ich popełnienie.

Wykroczenie a przestępstwo skarbowe

Najprościej rzecz ujmując wykroczenie, to czyn mniej szkodliwy, za który przysługuje niższa kara niż za przestępstwo. Przeważnie karane jest ono grzywną lub mandatem. Natomiast w przypadku popełnienia przestępstwa skarbowego kodeks karny skarbowy informuje, że poza karą grzywny grozić może również ograniczenie lub pozbawienie wolności.

Kara za przestępstwo i wykroczenie skarbowe
Źródło: Thinkstock

Decydującym czynnikiem w zdefiniowaniu popełnionego czynu jest tzw. próg ustawowy (uzależniony od wysokości płacy minimalnej) - odnoszący się do wartości podatku, jaka nie została odprowadzona na rzecz budżetu publicznego.
 

Wykroczenie skarbowe - nie uiszczenie podatku (lub wartość przedmiotu czynu) w kwocie nieprzekraczającej 5-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia

Przestępstwo skarbowe - nie uiszczenie podatku (lub wartość przedmiotu czynu) w kwocie powyżej 5-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia

Jak można zauważyć, klasyfikacja popełnionego czynu jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe zależy od tego, ile powinniśmy zapłacić fiskusowi, a nie od tego co zrobiliśmy. Co więcej, wzrost wysokości płacy minimalnej powoduje mniej radykalne postrzeganie czynów zabronionych przez organy podatkowe, ale wyższe kary za ich popełnienie.

Kary za wykroczenia skarbowe

Za wykroczenie skarbowe kara grzywny ustalana jest kwotowo i powinna mieścić się w ustalonych progach. Najniższa wynosi 1/10 minimalnego wynagrodzenia, a najwyższa - jego 20-krotność.

  • 2014 - od 168 zł do 33.600 zł
  • 2015 - od 175 zł do 35.000 zł

W praktyce za popełnienie nie szkodliwego czynu organ podatkowy wystawia mandat. Jego wysokość nie przekracza 2-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 3.360 zł w 2014 roku i 3.500 zł w 2015. Co więcej nie wiąże się on z prowadzeniem postępowania sądowego.

Kary za przestępstwo skarbowe

W przeciwieństwie do grzywny za wykroczenie skarbowe, kara za przestępstwo skarbowe ustalana jest stawką dzienną. Wysokość stawki dziennej wynosi od 1/30 minimalnego wynagrodzenia do jej 400-krotności. Sąd może ustalić grzywnę wynoszącą od 10 stawek dziennych do 720.

Ważne!

Ustalając kwotę stawki dziennej sąd bierze pod uwagę sytuację finansową sprawcy, warunki osobiste, majątkowe i możliwości zarobkowe.

Granice stawki dziennej

  • 2014 - od 56 zł do 22.400 zł
  • 2015 - od 58 zł do 23.200 zł

Wysokość grzywny

  • 2014 - od 560 zł do 16.128.000 zł
  • 2015 - od 580 zł do 16.704.000 zł

Uwaga!

Kara nałożona w postępowaniu karno-skarbowym nie zwalnia z obowiązku uiszczenia podatku.Autor: Zespół wfirma.pl