Pobierz e-pity 2020

Jedno okienko nie wystarczy, gdy wznawiasz działalność swojej firmy - musisz odwiedzić ZUS

08.09.2016 10:00 (aktualizacja: )

Jedno okienko nie wystarczy, gdy wznawiasz działalność swojej firmy - musisz odwiedzić ZUS

Funkcjonowanie "jednego okienka” umożliwia szybką rejestrację wznowienia działalności. Na podstawie uaktualnionego wpisu w ewidencji działalności gospodarczej Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie zarejestruje przedsiębiorcę, jako płatnika składek i jako osobę ubezpieczoną, ale tylko zgodnie ze schematem jaki został wskazany w ostatnim zgłoszeniu, przed zawieszeniem działalności. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian przedsiębiorca musi samodzielnie złożyć dokumenty zgłoszeniowe w ZUS.


Jedno okienko nie wystarczy, gdy wznawiasz działalność swojej firmy - musisz odwiedzić ZUS

Źródło: YAY foto

Wakacje to czas, w którym wielu właścicieli małych firm robi przerwę w biznesowej działalności. Z zawieszenia korzystają zarówno przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność sezonową jak i ci, którym brakuje zleceń a także tacy, którzy po prostu wyjeżdżają na wakacje i tymczasowe zamknięcie firmy traktują, jako sposób na obniżenie kosztów jej działania. Jednak nie każdy przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia działalności. Na pewno nie mogą tego zrobić ci, którzy zatrudniają pracowników, za których odprowadzają składki do ZUS. Poza tym przerwa w działalności nie zawsze się opłaca choćby ze względu na to, że od momentu zawieszenie działalności firmy jej właściciel nie jest ubezpieczony i tym samym traci prawo do bezpłatnego leczenia. To samo dotyczy członków jego rodziny, jeśli byli zgłoszeni do „ubezpieczenia rodzinnego”. Wprawdzie każdy może ubezpieczyć się dobrowolnie, ale mało, kto tak robi. Często popełnianym błędem jest też zawieszanie działalności na mniej niż 30 dni. Krótszy od minimalnego wymaganego okresu zawieszenia to kolejna sytuacja, w której przedsiębiorca na zawieszeniu nie zyska gdyż ZUS naliczy mu zaległe składki - na dodatek wraz z odsetkami.

Po wakacjach wielu właścicieli firm chce ponownie uruchomić działanie swojej firmy. Przekonani, że zrobią to w ramach „jednego okienka” składają w urzędzie miasta lub gminy wniosek CEDIG-1 i bardzo się dziwią, gdy podczas wizyty u lekarza „świecą się na czerwono”. Sam fakt złożenia wniosku nie oznacza, bowiem że przedsiębiorca i jego rodzina ponownie są ubezpieczeni.

- Funkcjonowanie tzw. „jednego okienka” umożliwia szybką rejestrację wznowienia działalności. Na podstawie uaktualnionego wpisu w ewidencji działalności gospodarczej Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie rejestruje przedsiębiorcę, jako płatnika składek i jako osobę ubezpieczoną, ale tylko zgodnie ze schematem jaki został wskazany w ostatnim zgłoszeniu, przed zawieszeniem działalności – mówi Halina Chrzanowska Kierownik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji II Inspektoratu ZUS we Wrocławiu.

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian przedsiębiorca jest zobowiązany do samodzielnego złożenia dokumentów zgłoszeniowych. Do takich zmian należy podjęcie pracy na etat, czy też ustanie okresu preferencyjnego opłacania składek. Dokumentację można przekazać do ZUS drogą elektroniczną – dodaje Halina Chrzanowska.

Do ZUS trzeba także przyjść wówczas, gdy przedsiębiorca chce ponownie zgłosić do ubezpieczenia osoby współpracujące a także członków swojej rodziny. Wszystkie osoby ubezpieczone są bowiem wyrejestrowywane w momencie zawieszenia działalności gospodarczej. Jeżeli nie zostaną ponownie zgłoszone do ubezpieczenia to podczas wizyty u lekarza w systemie eWUŚ „zaświecą się na czerwono”. Sam fakt złożenia wniosku w urzędzie miasta lub gminy nie oznacza bowiem, że przedsiębiorca i jego rodzina ponownie są ubezpieczeni. Dopiero złożenie odpowiednich dokumentów w ZUS spowoduje, iż obowiązek zgłoszeniowy będzie dopełniony, a systemy informatyczne zostaną zasilone o nasze dane.

- Trzeba pamiętać, że przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, np. na wakacje lub po to, aby nie płacić składek ZUS w okresie, w którym firma nie osiąga przychodów, mogą wznowić działalność dopiero po upływie 30 dni od złożenia poprzedniego wniosku w CEIDG. Oznacza to, że jeśli ktoś złoży wniosek o zawieszenie działalności z końcem sierpnia, będzie mógł ją wznowić dopiero z końcem września – przestrzega Halina Chrzanowska.

Okres zawieszenia działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o zawieszenie, nie wcześniej niż w dniu złożenia tego wniosku, i trwa do dnia wznowienia działalności gospodarczej na wniosek przedsiębiorcy. Maksymalny termin na odwieszenie działalności to 24 miesiące od dnia zawieszenia – po tym okresie przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG, z urzędu. Należy dodać, że nie odbywa się to w drodze decyzji administracyjnej, co oznacza, że nie ma możliwości odwołania się od niej.

- ZUS nie zawiadamia płatników pisemnie o sporządzeniu dokumentów zgłoszeniowych, w związku ze wznowieniem wykonywania działalności gospodarczej. Zawiadomienie zostanie skierowane do płatnika tylko w przypadku, gdy wystąpią jakiekolwiek niezgodności lub zmiany. Może to być np. uzyskanie przez przedsiębiorcę prawa do emerytury, czy też zatrudnienie na umowę o pracę w innej firmie podczas zawieszenia działalności gospodarczej– informuje Halina Chrzanowska. Jeśli natomiast żadne nowe zdarzenia nie wystąpiły - ZUS nie wysyła żadnych pism – dodaje.

Co musi zrobić przedsiębiorca po odwieszeniu działalności

Po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej płatnik składek zobowiązany jest do złożenia w ZUS:

  • W terminie 7 dni od daty wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej.
    • ZUS ZUA lub ZUS ZZA za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczeń (np. osoby współpracujące, pracownicy, zleceniobiorcy itd.). Prowadzący działalność składa dokument sam za siebie, tylko wówczas, gdy w czasie zawieszenia działalności nastąpiły zmiany mające wpływ na obowiązek ubezpieczeń.
    • ZUS ZCNA zgłaszający dane członków rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego.
  • W terminie do 10 lub 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (termin składania dokumentów jest uzależniony od faktu, czy rozlicza składki za siebie czy również za inne osoby).
    • Deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i/lub imienne raporty miesięczne za siebie lub osoby współpracujące za miesiąc, w trakcie, którego nastąpi wznowienie prowadzenia działalności.
    • W przypadku wznowieniu działalności w trakcie miesiąca należy pamiętać o złożeniu ZUS DRA również za kolejny, pełny miesiąc prowadzenia działalności.

Przedsiębiorcy mogą przekazywać do ZUS dokumenty za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji, np. korzystając z programu Płatnik lub mając dostęp do swojego konta na PUE (Platforma Usług Elektronicznych ZUS) i aplikacji ePłatnik. Warunkiem jest posiadanie podpisu elektronicznego, np. bezpłatnego profilu ePUAP.

Iwona E. Kowalska Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Dolnośląskiego tel. 502 008 177