Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Jedna spółka 19% CIT, dwie spółki - 15% CIT, czyli optymalizacja przez podział lub zmianę formy prawnej

Piotr Szulczewski 03.12.2015 10:00 (aktualizacja: )

Nowe zasady opodatkowania proponowane w podatku CIT pozwalają na prostą i szybką metodę optymalizacji. Dodatkowo sporne pozostaje, czy niższy podatek powinien obejmować wyłącznie podatników CIT, czy też również podmioty działające w oparciu o podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jedna spółka 19% CIT, dwie spółki – 15% CIT, czyli optymalizacja przez podział lub zmianę formy prawnej

Źródło: YAY foto

Jeżeli nowelizacja przepisów przyjmie pierwotnie zakładaną formę dopuszczalne mogą się okazać dwie formy optymalizacji:

  • poprzez zmianę formy prawnej z działalności opodatkowanej PIT na opodatkowaną CIT,
  • poprzez podział lub wydzielenie z podmiotu opodatkowanego CIT innego podmiotu opodatkowanego tym podatkiem.

Typowym przykładem pierwszej formy optymalizacji będzie przekształcenie spółki osobowej w handlową. Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową, inną niż spółka jawna.

Odpowiednio te same konsekwencje w zakresie optymalizacji stawki podatku będzie rodziło założenie spółki handlowej i wniesienie aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub zorganizowanej jego części.

Dopuszczalne celem optymalizacji podatku PIT w spółkach osobowych będzie również łączenie spółek kapitałowych i osobowych. Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; w efekcie spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.

Podział lub wydzielenie celem ograniczenia wielkości podmiotu i jego przychodów (obrotów)

Podział spółek na kilka mniejszych może spowodować, że każda z nich spełni samodzielnie wymogi objęcia jej niższym podatkiem dochodowym CIT. W efekcie dojdzie do obniżenia podatku z 19% do 15% w stosunku co najmniej do części przychodów podmiotu. Co do zasady Spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Nie jest dopuszczalny podział spółki akcyjnej, jeżeli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości.

Podział może być dokonany:

  • przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie);
  • przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek);
  • przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki);
  • przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Piotr Szulczewski, VAT.pl