Jak złożyć korektę PIT przez Internet?

Katarzyna Sudaj 18.04.2013 09:00 (aktualizacja: )

Katarzyna SudajJak złożyć korektę PIT-a wysłanego przez Internet? Tak samo, jak w przypadku korekty papierowej, ale zamiast odręcznego pisma z wyjaśnieniami przyczyn korekty, wypełnimy elektroniczny załącznik ORD-ZU.

Marzec i kwiecień to czas rozliczeń rocznych m.in. PIT-37, PIT-36, PIT-36L. Mamy już PIT-11 od pracodawcy, więc możemy rozliczać swoją deklarację. Co zrobić w przypadku, gdy rozliczyliśmy swój PIT w programie i wysłaliśmy go przez Internet, a potem okazało się, że nie uwzględniliśmy wszystkich ulg albo dochodów? Należy złożyć korektę deklaracji PIT. Można to uczynić w formie papierowej albo wygodniejszej – elektronicznej.

Tak jak wypełnialiśmy nasz pierwotny PIT, tak samo wypełniamy korektę, zaznaczając w programie na początku opcję „korekta zeznania” zamiast „złożenie zeznania”. Wypełniamy nasz PIT od nowa. Przy korekcie obowiązkowe jest złożenie wyjaśnień przyczyn korygowania deklaracji podatkowej. W przypadku korekty elektronicznej wyjaśnienia ujmujemy w załączniku ORD-ZU, który program e-pity podsunie nam do wypełnienia.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
ORD-ZU Wyjaśnienie do korekty deklaracji

Czynny żal przez Internet, czyli uzasadnienie na ORD-ZU

Uzasadnienie przyczyn korekty jest potrzebne dla zastosowania czynnego żalu, czyli dla uniknięcia sankcji karnoskarbowej w związku z złożeniem błędnej deklaracji podatkowej lub złożeniem PIT po terminie.

Zgodnie z art. 16a Kodeksu karnego skarbowego Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną (..) korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną (..).

Skuteczna korekta PIT, który pozwoli uniknąć kary, to:

  • korekta złożona zanim urząd skarbowy wykryje nieprawidłowości w rozliczeniu PIT,
  • korekta z dołączonym wyjaśnieniem jej przyczyny,
  • zapłacony zaległy podatek.

5 lat na korektę PIT

Na korektę rocznego PIT mamy na to czas do końca 2018 roku, czyli 5 lat od końca roku, w którym składana jest deklaracja za 2012 rok. Wówczas zakończy się pięcioletni okres przedawnienia.

PIT po terminie

Jeżeli przeoczymy termin rozliczeń rocznych (wtorek 30 kwietnia 2013 roku dla większości deklaracji PIT za 2012 rok), to również możemy skorzystać z instytucji czynnego żalu. Należy wówczas jak najszybciej złożyć zaległą deklarację i uiścić zaległy podatek plus odsetki. Jednak powody zawarte w zawiadomieniu urzędu skarbowego o złożeniu deklaracji PIT po terminie muszą być bardzo ważne, aby fiskus odstąpił od wymierzenia nam kary za opieszałość przy rozliczeniu rocznym.

Katarzyna Sudaj

PIT.pl