Jak wyliczyć wynagrodzenie na umowach zlecenia?

16.09 Jak wyliczyć wynagrodzenie na umowach zlecenia?

Większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że pracodawca zwykle podaje kwotę brutto. Dowiedz się, jak obliczyć dokładną kwotę netto, ile wynoszą składki na ubezpieczenia i kiedy przysługuje ci z nich zwolnienie.

Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Oznacza to, że regulują ją przepisy kodeksu cywilnego, a nie kodeksu pracy. Różnica jest olbrzymia. Będąc zatrudnionym na podstawie umowya o pracę, pracownik ma prawo do urlopu i innych świadczeń. Podstawowe różnice zaprezentowane są w tabeli. O szczegółowych informacjach prawnych dotyczących umowy zlecenia przeczytać można w artykule Umowa zleceniaw serwisie VAT.pl.

Aby sprawdzić, ile wyniesie wynagrodzenie netto przy umowie zlecenia, pobierz plik:

  Umowa o pracę Umowa zlecenie
Wypowiedzenie Przysługuje; jego długość zależy od rodzaju umowy, a w przypadku umowy na czas nieokreślony – od stażu pracy Zlecający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, jednak powinien on zwrócić zleceniobiorcy poniesione wydatki, umowa może wprowadzać okres wypowiedzenia
Odprawa Przysługuje jeżeli rozwiązanie stosunku pracy następuje z przyczyn niedotyczących pracownika (zwolnienia grupowe) Nie przysługuje

Umowa zlecenia uważana jest za elastyczniejszą od umowy o pracę. Jest ona szczególnie korzystna dla studentów i osób uczących się, a także dla pracodawcy, który decyduje się na ich zatrudnienie. Korzyści dla tych pierwszych są takie, że nie odprowadza się od ich wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne. Z kolei pracodawca nie musi ich płacić, a co za tym idzie - ma niższe koszty zatrudnienia.

<< czytaj cały artykuł

Łukasz Piechowiak
Bankier.pl