Pobierz e-pity 2018

Informacja o stanie konta ubezpieczonego bardziej przejrzysta

08.07.2013 09:00 (aktualizacja: )

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wysyłkę Informacji o stanie konta ubezpieczonego łącznie za lata 2011 i 2012 do ok. 19 milionów Polaków. Po to, aby Informacja była czytelna, dokument ma zmienioną szatę graficzną oraz dołączoną wkładkę edukacyjną informującą o najważniejszych elementach obecnego systemu emerytalnego.

Informacja o stanie konta zawiera dane o wysokości:

  1. Zwaloryzowanego kapitału początkowego.
  2. Zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne.
  3. Składek na ubezpieczenie emerytalne w wysokości nominalnej w podziale na miesiące (za rok 2011 i 2012).
  4. Składek zaewidencjonowanych na subkoncie.
  5. Zwaloryzowanych składek na subkoncie.
  6. Hipotetycznej emerytury.
  7. Składek na OFE.

Zarówno Informacja, jak i dołączona wkładka edukacyjna oraz koperta zostały zaprojektowane na nowo. - Zależało nam na prostocie i przejrzystości dokumentu. Wprowadzone zmiany nie wymagają specjalnych dodatkowych nakładów, natomiast mam nadzieję, że spowodują, że Informacja będzie czytelniejsza i bardziej estetyczna.

W Informacji znalazła się wzmianka, że wszystkie zawarte w niej dane są dostępne on-line na Platformie Usług Elektronicznych (pue.zus.pl), do której wgląd jest całkowicie bezpłatny i w pełni bezpieczny.

Źródło: ZUS