Pobierz e-pity 2020

Gry hazardowe tylko z koncesją na prowadzenie kasyna gry

17.10.2016 09:00 (aktualizacja: )

13 października 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok dotyczący art. 6 ustawy o grach hazardowych. Artykuł ten stanowi, że działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości oraz gier na automatach może być prowadzona jedynie na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry.

Gry hazardowe tylko z koncesją na prowadzenie kasyna gry

Źródło: YAY foto

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE ws. art. 6 ustawy o grach hazardowych

Rozstrzygnięcie TSUE powinno mieć znaczący wpływ na orzecznictwo sądów powszechnych w kontekście stosowania art. 107 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.) w przypadku naruszeń przepisów ustawy o grach hazardowych, tj. urządzania wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia gier losowych, gier na automatach lub zakładów wzajemnych.

Wyrok TSUE w sprawie nr C-303/15 dotyczy wykładni art. 8 ust. 1 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasady dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego, zmienionej dyrektywą 98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r. i technicznego charakteru art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471).

W wyroku TSUE stwierdził, że:

„Artykuł 1 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasady dotyczące usług społeczeństwa informacyjnego w brzmieniu zmienionym na mocy dyrektywy 98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r. należy interpretować w ten sposób, że przepis krajowy, taki jak ten będący przedmiotem postępowania głównego, nie wchodzi w zakres pojęcia „przepisów technicznych" w rozumieniu tej dyrektywy, podlegających obowiązkowi zgłoszenia na podstawie art. 8 ust. 1 tej samej dyrektywy, którego naruszenie jest poddane sankcji w postaci braku możliwości stosowania takiego przepisu."

Treść wyroku jest dostępna na stronie TSUE.

Źródło: MF