Gdzie znaleźć sumę składek ZUS do nowego przelewu?

Katarzyna Sudaj 10.01.2018 11:00 (aktualizacja: )

Od 1 stycznia 2018 roku składki na ubezpieczenie ZUS należy wpłacić jednym przelewem, na kwotę równą sumie poszczególnych składek. Czy taką sumę znajdziemy w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA? Gdzie jej szukać?

Gdzie znaleźć sumę składek ZUS do nowego przelewu?

Gdzie znaleźć sumę składek ZUS do nowego przelewu? / YAY foto

 

Niestety, ale w obecnej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA nie ma jeszcze pozycji będącej sumą składek należnych. Co prawda Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiedział już, że są przygotowywane zmiany w programie Płatnik dotyczące kreatora dokumentów płatniczych. Za około dwa miesiące dokument płatniczy ma być wypełniany jedną zbiorczą kwotą składek. Dopiero w marcu 2018 roku, czyli od płatności składek za luty, płatnik ZUS nie będzie musiał samodzielnie sumować tych składek.

Dlatego przy pierwszych dwóch wpłatach do ZUS w 2018 roku (w styczniu i w lutym) każdy musi sam zsumować składki wykazane w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA czyli dodać kwoty wpisane w pola z DRA, w których wykazane zostały składki na poszczególne ubezpieczenia: VI.02, VII.07, VIII.03, IX.03.

Należy zachować czujność przy tych dwóch przelewach ze stycznia i lutego, gdyż w pierwszym z nich kwota będzie niższa. Przypomnijmy, że w styczniu opłacamy składki za grudzień 2017 roku w „starej” wysokości. Jeśli przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i opłaca składki wyłącznie za siebie, to suma składek wynosi:

  • 1109,89 zł - suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)
  • 1172,56 zł - suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

Jeśli jednak osoba prowadząca własną firmę ma kilka tytułów ubezpieczeń lub zatrudnia pracowników albo jest zobowiązany opłacać składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP, to suma będzie inna i najlepiej ustalać ją indywidualnie, samodzielnie sumując poszczególne składki http://www.pit.pl/zus_przedsiebiorcow_288.php.

Kolejny przelew do ZUS w lutym, gdy płatnicy ZUS będą opłacać składki za styczeń 2018 r. będzie już w innej wysokości, czyli według nowych składek ZUS 2018.

Katarzyna Sudaj, PIT.pl