Faktury za auto w KPiR bez numeru rejestracyjnego - majowe zmiany przepisów

Piotr Szulczewski 15.05.2013 09:00 (aktualizacja: )

Zmiany w KPiR obowiązujące od 11.05.2013:

  1. Nowe dokumenty księgowe – nowelizacja rozporządzenia o KPiR
  2. Kasa fiskalna a wpisy w KPiR lub ewidencji ryczałtowca – zmiany przepisów
  3. Zmiany w zasadach przeprowadzania spisu z natury

15.05 Faktury za auto w KPiR bez numeru rejestracyjnego - majowe zmiany przepisów

Zmiany w zasadach prowadzenia KPiR wpływają również na zasady ewidencjonowania kosztów użytkowania w działalności prywatnego samochodu osobowego, nie będącego środkiem trwałym, w tym samochodu stanowiącego własność prowadzącego działalność.

Dotychczasowa zasada zobowiązywała do dokonywania zapisów jeden raz na koniec miesiąca na podstawie miesięcznego zestawienia poniesionych wydatków wynikających z faktur zawierających numer rejestracyjny tego pojazdu.

Od 11 maja 2013 r. nie ma już obowiązku korzystania z faktur zawierających numer rejestracyjny pojazdu. Wprowadzenie kosztów do KPiR dokonuje się na podstawie miesięcznego zestawienia poniesionych wydatków.

Zmiana zasad nie oznacza jednak, że podatnik nie powinien gromadzić faktur i innych dowodów ponoszonych kosztów. Sama ewidencja nie będzie wystarczającym dowodem poniesienia wydatku. Do ewidencji zawsze należy dołączać dowodu faktycznego ponoszenia kosztów, niemniej nie muszą one już zawierać numeru rejestracyjnego pojazdu.

Piotr Szulczewski
VAT.pl