Pobierz e-pity 2019

Faktura z wieloma datami dostawy

Piotr Szulczewski 31.01.2014 10:00 (aktualizacja: )

31.01 Faktura z wieloma datami dostawy

Piotr SzulczewskiOdsunięcie terminu wystawiania faktur nawet do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania czynności nasuwa pytanie o wygląd dokumentu zawierającego w sobie czynności z dwóch miesięcy. Czy standardem stanie się podawanie wielu dat na jednym dokumencie - przy każdej prowadzonej czynności nim dokumentowanej?

Elementem obowiązkowym faktury jest m.in. podanie daty dokonania dostawy towarów lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę uzyskania płatności przed terminem dokonania tych czynności, jeżeli jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.
 

Zasady korygowania faktir VAT

Infolinia KIP potwierdza, że żaden przepis ustawy nie zabrania obecnie umieszczania na jednej fakturze transakcji z dwóch, a nawet 3 miesięcy:

  • Z miesiąca nr 1 - całego
  • Z miesiąca nr 2 - do dnia 15 tego miesiąca,
  • Pozostałych transakcji - które realizowane są nie później niż 30 dni od dnia wystawienia faktury.

W przypadku takich faktur zachowana będzie zasada wystawienia faktury nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż do 15 dnia miesiąca następnego. Ze względu na to, że obowiązek podatkowy z tych transakcji powstaje w różnych miesiącach obowiązkowym jest podanie daty dokonania dostawy (zakończenia dostawy, wykonania usługi) każdej z nich przy każdej transakcji niezależnie. Data ta nie powinna być określona – jak miało to miejsce dotychczas przy fakturach ciągłych, wyłącznie poprzez podanie miesiąca realizacji czynności, ale datami dziennymi. W przypadku czynności dokonywanych w sposób ciągły – zastosować należy zasadę, zgodnie z którą usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.
 

Piotr Szulczewski,
VAT.pl