Elektroniczne emerytury i renty z ZUS

Nowa elektroniczna usługa dla klientów ZUS zainteresowanych emeryturą lub rentą z tytułu pracy w Polsce i za granicą

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom klientów zainteresowanych uzyskaniem informacji w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji unijnej i bilateralnej, uruchamia nową elektroniczną usługę umożliwiającą składanie zapytań dotyczących tego obszaru w ramach serwisu e-Inspektorat ZUS.

Zachęcamy Państwa do korzystania z usługi , która dostępna jest na stronie e-Inspektoratu ZUS

Usługa umożliwia składanie przez klientów zapytań i uzyskanie odpowiedzi z ZUS dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji unijnej i bilateralnej na podstawie umów międzynarodowych i zabezpieczeniu społecznym.

Usługa skierowana jest zarówno do osób zamieszkałych w Polsce, jak i za granicą zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat zasad nabycia prawa do emerytur i rent, obliczania wysokości tych świadczeń osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce i za granicą w państwach członkowskich UE/EOG/Szwajcarii oraz państwach, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, jak również na temat zasad wypłaty i transferu nabytych świadczeń do państwa zamieszkania.

Dostęp do pytań i odpowiedzi realizowany jest za pomocą e-Inspektoratu ZUS w ramach usług elektronicznych dotyczących wsparcia klientów przy realizacji spraw.

Usługa jest bezpłatna, dostępna ze strony opisującej profil użytkownika serwisu: "Twój profil", do której odsyłacz znajduje się pod oknem logowania po zarejestrowaniu lub uprzednim zalogowaniu się do serwisu.

O uzyskaniu odpowiedzi z ZUS użytkownik jest informowany za pomocą poczty elektronicznej.

Zadając pytanie należy wskazać państwo ostatniego zatrudnienia (ubezpieczenia) poza granicami Polski spośród listy państw członkowskich UE/EOG/Szwajcarii oraz państw, z którymi Polskę łączy umowa międzynarodowa o zabezpieczeniu społecznym.

Można również bezpośrednio wskazać jednostkę ZUS, do której kierowane jest zapytanie.

Należy pamiętać, że sprawy emerytur i rent osób, które pracowały w Polsce i za granicą w państwach członkowskich UE/EOG/Szwajcarii oraz państwach, z którymi Polskę łączy umowa międzynarodowa o zabezpieczeniu społecznym, załatwiają wyznaczone przez Prezesa Zakładu jednostki realizujące umowy międzynarodowe. Są nimi:

 - w odniesieniu ...
Oddział ZUS udzielający wyjaśnień w sprawach emerytur i rent podlegających koordynacjiposiadających wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych w następujących państwach:
albo
zamieszkałych w Polsce lub za granicą, posiadających łączone okresy ubezpieczenia polskie i zagraniczne, w tym ostatnio przebyte w następujących państwach:
I Oddział ZUS w Łodzi
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
Cypr, Grecja, Hiszpania, Malta, Portugalia, Włochy, Kanada, Korea Południowa
Oddział ZUS w Nowym SączuCzechy, Słowacja, Australia (Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych I)
Austria, Lichtenstein, Słowenia, Węgry, Szwajcaria (Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych II)
Oddział ZUS w Opolu
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
Niemcy
Oddział ZUS w Szczecinie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja
I Oddział ZUS w Warszawie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
Belgia, Bułgaria, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Rumunia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia, Czarnogóra

Pytanie zadane przez klienta w ramach udostępnionej usługi trafi do pracowników odpowiedniej jednostki ZUS wyspecjalizowanej w sprawach emerytur i rent ustalanych na podstawie prawa unijnego lub dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym.

W ramach usługi, osoby zainteresowane mogą kierować do ww. jednostek pytania dotyczące:

  1. zasad nabycia prawa do emerytur i rent przez osoby posiadające okresy ubezpieczenia w Polsce i za granicą we wskazanych państwach,
  2. zasad obliczania wysokości takich emerytur i rent,
  3. zasad wypłaty oraz transferu ww. świadczeń do państwa zamieszkania,
  4. procedur i formularzy stosowanych przy ubieganiu się o świadczenia z ZUS oraz z państw związanych umowami,
  5. innych kwestii związanych z obsługą spraw emerytalno-rentowych pozostających w kompetencji ZUS.

Osoba, której indywidualną sprawą zajmuje się jedna z ww. jednostek, przy pomocy omawianej usługi może zwracać się do wybranej jednostki z zapytaniami dotyczącymi stanu ich sprawy, z prośbą o wyjaśnienia, czy też uzyskanie innych wskazówek lub informacji ze strony ZUS. Należy wówczas zadając pytanie podać numer sprawy w jednostce, do której kierowane jest pytanie, a jeśli nie jest on jeszcze znany (np. gdy wniosek o emeryturę został złożony w zagranicznej instytucji, która miała go przesłać do ZUS), należy podać maksymalnie szczegółowe informacje na temat sprawy.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z nowej usługi, która zapewnia bezpośredni kontakt z pracownikami ZUS wyspecjalizowanymi w sprawach emerytur i rent podlegających koordynacji unijnej i bilateralnej.

Redakcja: Departament Rent Zagranicznych