Dziś Dzień Skarbowości i Dzień Służby Celnej

21.09.2017 10:00 (aktualizacja: )

Dziś Dzień Skarbowości i Dzień Służby Celnej

Dzień Skarbowości ustanowiono w 2008 r. dla uczczenia ustawy z 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych, która wprowadziła trójstopniowy model organizacji administracji skarbowej.

Dziś Dzień Skarbowości i Dzień Służby Celnej

Źródło: YAY foto

Dzień Służby Celnej jest obchodzony corocznie 21 września, na mocy ustawy o Służbie Celnej. Został ustanowiony, aby podkreślić znaczenie Służby Celnej dla gospodarki i społeczeństwa naszego kraju, a także Unii Europejskiej (z racji powstania w 1 lipca 1968 r. unii celnej). 21 września Kościół katolicki obchodzi święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, patrona celników i poborców podatkowych. 

To wspólne święto pracowników administracji podatkowej i kontroli skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celnej. Wszystkiego najlepszego.

/ks