Pobierz e-pity 2019

Dostawy złożone a odwrotne obciążenie VAT

Piotr Szulczewski 07.07.2015 09:00 (aktualizacja: )

Dostawy złożone a odwrotne obciążenie VAT

Problemem może okazać się opodatkowanie VAT nabyć towarów złożonych np. konsoli z płytą CD czy komputerów z zestawem oprogramowania.

Faktura VAT wzywająca do zapłaty a odliczenie podatku VAT

Źródło: East News

Odwrotne obciążenie dotyczy wyłącznie towarów wymienionych w załączniku do ustawy o VAT. Dodatkowo ustawodawca wskazał, że w przypadku niektórych towarów, odwrotne obciążenie stosuje się w przypadku, gdy łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.

Oznacza to, że kwota 20.000 zł obejmować ma wyłącznie te towary, które objęte są odwrotnym obciążeniem, a nie towary inne. Problem nie występuje, gdy transakcja dotyczy towarów jednego rodzaju, dla których można ustalić, czy wliczać je do limitu, czy też pomijać.

Przykład
Podatnik nabył 10 komputerów (łącznie 19.000 zł) oraz 10 zestawów oprogramowania (10.000 zł). Na fakturze rozgraniczono nabycie towarów i oprogramowania. Reverse chargé nie wystąpił.

Problem pojawia się w przypadku sprzedaży zestawów towarów, a także, gdy cena obejmuje pakiet towaru i usługi, dla których zastosowano jedną łączną cenę. W takim przypadku problemem może okazać się ustalenie, czy powinno wystąpić odwrotne obciążenie, czy też dokonać powinno się tradycyjnego rozliczenia podatku u sprzedawcy.

Będzie więcej transakcji opodatkowanych u nabywcy

Przykład
Podatnik sprzedaje 10 komputerów z zawartymi w cenie pakietami oprogramowania startowego, stawami arkuszy kalkulacyjnych oraz programami antywirusowymi z licencją na 3 lata. Łączna cena wskazana w umowie za pojedynczy komputer to 2.500 zł. Jednocześnie umowa nie wskazuje wartości poszczególnych elementów oprogramowania czyniąc całość zestawem. Nie wydaje się słuszne sztuczne określanie wartości oprogramowania. Powinien wystąpić reverse chargé.

Problemem okazuje się również praktyczne ustalenie pojęcia jednolitej gospodarczo transakcji w przypadku umów długoterminowych, aneksowanych po roku lub kilku latach czy też umów ramowych. Dotyczy to w szczególności sprzętu telekomunikacyjnego (telefonów komórkowych smartfonów). Problemem staje się wówczas ustalenie, u którego z podatników umowa winna być opodatkowana, a także czy na zasadzie odwrotnego obciążenia obciążać wyłącznie nadwyżkę dostaw wykonanych ponad limit, czy też dokonywać korekt dotychczasowych rozliczeń.

Przykład
Podatnik zawarł umowę ramową w ramach której dostarczana jest elektronika telefony komórkowe. W momencie zawarcia umowy nie jest świadomy wartości ostatecznej umowy. Po 6 latach i 4 aneksach do umowy dostawa łącznie przekroczyła wartość 20.000 zł. Następuje pytanie o obowiązek korekty dotychczasowych rozliczeń u sprzedawcy i nabywcy.

Piotr Szulczewski
VAT.pl