Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Dodatek do emerytury i renty

04.12.2019 08:05 (aktualizacja: )

Osoby starsze, ale i schorowane, które otrzymują rentę bądź emeryturę z ZUS mogą starać się o dodatek pielęgnacyjnego. Warto wiedzieć komu się należy i na jakich zasadach.

Dla osób powyżej 75. roku życia

Dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS przysługuje osobom, które mają prawo do emerytury lub renty i skończyły 75 lat. Wtedy jest on przyznawany z urzędu. Należy się także tym dorosłym, którzy są całkowicie niezdolni do pracy oraz samodzielnej egzystencji, wówczas wiek nie ma znaczenia.

Kiedy wniosek

Dodatek pielęgnacyjny dla osób które nie mają ukończonych 75 lat jest przyznawany na wniosek. Do niego należy dołączyć zaświadczenia o stanie zdrowia. Druk OL-9 jest dostępny w każdej  Sali Obsługi Klienta ZUS. Można go też pobrać ze strony internetowej www.zus.pl. Takie zaświadczenie wypełnia lekarz prowadzący nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym zostanie złożony wniosek. Dokumenty może złożyć osoba zainteresowane, ale też jej pełnomocnik lub też wysłać je pocztą.

Jakie warunki trzeba spełnić

Dodatek przyznawany jest na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wyda decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Dodatek pielęgnacyjny od 1 marca 2019 roku wynosi 222,01 zł miesięcznie.

Możesz się odwołać

Jak od większości decyzji, również od tej gdy nie będzie ona dla nas zadowalająca można wnieść odwołanie. Należy to zrobić pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję. Odwołanie kierujemy do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

Kto nie otrzyma dodatku

Bardzo istotny jest fakt, że dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom pobierającym zasiłek pielęgnacyjny z gminy. Nie otrzyma go również osoba, która przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu.

Beata Kopczyńska

regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa śląskiego

PPK emeryturaZUS