Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Dobowe zestawienia JPK_WB - obowiązki raportowania od 1 września 2017 r.

Piotr Szulczewski 30.05.2017 09:00 (aktualizacja: )

Dobowe zestawienia JPK_WB - obowiązki raportowania od 1 września 2017 r.

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa zmuszone będą do prowadzenia szczegółowej polityki płatności bankowych. Po zakończeniu dnia fiskus uzyska zestawienie transakcji, jakie miały miejsce na ich rachunku. Do tej pory wyłącznie w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego możliwe było śledzenie płatności jednostki. Efektem nowelizacji ma być szybsza reakcja organów skarbowych na „niebezpieczne” płatności i możliwość kontroli „na bieżąco” jednostki – a zatem bez konieczności wszczynania postępowania podatkowego. 

<< Przedsiębiorcy jednak bez obowiązku przekazywania dobowych wyciągów z kont firmowych >>

Dobowe zestawienia JPK_WB - obowiązki raportowania od 1 września 2017 r.

Źródło: YAY foto

Jeżeli rachunek będzie prowadzony przez bank posiadający siedzibę lub oddział w Rzeczypospolitej Polskiej lub przez SKOK, przedsiębiorcy będą zobowiązani przekazać upoważnienie do przekazywania wyciągów z prowadzonych w tych jednostkach rachunków bankowych (lub odpowiednio rachunków w kasach oszczędnościowych).  

<< Czy powszechny obowiązek składania plików JPK
wpłynie na podwyżkę cen usług księgowych? [SONDA] >>

W przypadku przedsiębiorców posiadających rachunki w innych jednostkach (nie – polskich) – raporty składać będzie trzeba samodzielnie. Taka regulacja rodzi szereg pytań o kwestie jednostki posiadającej zakłady zagraniczne czy o raportowanie zagranicznej działalności jednostki z siedzibą w Rzeczypospolitej. Raporty składać będą musiały wszystkie jednostki będące przedsiębiorcami w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – w efekcie czego również zagraniczna działalność takich jednostek będzie podlegała analizie i obowiązkom ewidencyjnym na JPK_WB.  

Elementy konieczne raportu JPK_WB 

Raport – JPK_WB (wyciąg bankowy) obejmować będzie zestaw informacji obejmujący: 

  • dane identyfikacyjne nadawcy i odbiorcy zlecenia płatniczego (w tym nazwę, adres oraz o ile posiada – numer NIP lub REGON), 
  • numer rachunku nadawcy i odbiorcy, 
  • datę i czas obciążenia rachunku nadawcy oraz datę i czas wpłaty gotówkowej, 
  • kwotę i walutę, 
  • tytuł i opis zlecenia płatniczego, 
  • saldo rachunku przedsiębiorcy po dokonaniu zlecenia płatniczego, 
  • informację o numerze rachunku wirtualnego utworzonego w celu identyfikacji masowych płatności, jeżeli zlecenie płatnicze dotyczy uznania takiego rachunku. 

Raporty przekazywane będą po zakończeniu dnia w terminie do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 

Dane z JPK_WB dowodem w postępowaniu podatkowym 

Zmiana ordynacji podatkowej wprowadza rozszerzenie katalogu dowodów w postępowaniu podatkowym o dane z JPK_WB.  

Opracowano na podstawie projektu z dnia 23.05.2017 r. zmiany ustawy Ordynacja podatkowa.  

Piotr Szulczewski, VAT.pl