Do złożenia rozliczenia PIT wystarczy tylko PESEL

11.04.2013 09:00 (aktualizacja: )

Do końca okresu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych zostały 20 dni. Mimo że na rozliczenie mamy 4 miesiące, wciąż wiele osób zostawia wypełnienie tego obowiązku na ostatnią chwilę. Dlatego też Ministerstwo Finansów promuje udogodnienia, które mają ułatwić podatnikom to zadanie, takie jak brak konieczności posługiwania się numerem NIP przez niektóre grupy podatników czy możliwość wysłania PIT przez Internet.

Zapraszamy na bezpłatne dyżury
podatkowe
. Kolejne konsultacje
już 15 kwietnia.

Na mocy obowiązujących przepisów osoba fizyczna objęta rejestrem PESEL nieprowadząca działalności gospodarczej lub niebędąca podatnikiem VAT w kontaktach z administracją podatkową jest identyfikowana w oparciu o jeden identyfikator podatkowy, którym jest numer PESEL. Powyższe udogodnienie zostało wprowadzone w wyniku realizacji projektu e-Rejestracja. Oznacza to brak konieczności posługiwania się numerem NIP przez podatników, którzy już ten numer posiadają oraz zniesienie obowiązku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez osoby, które do tej pory musiały o ten numer występować. Dodatkowo zniesiony też został obowiązek zgłaszania do urzędów skarbowych zmian danych takich jak np. zmiana nazwiska czy adresu zameldowania. Urzędy skarbowe wszelkie ww. informacje pobierają właśnie z rejestru PESEL, a nie bezpośrednio od obywatela. Co więcej nie musimy już pamiętać naszego NIP-u, wypełniając zeznanie podatkowe.*

Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się tez wysłać swój PIT przez Internet. To najprostszy i najszybszy sposób na złożenie zeznania przez tych, którzy zostawiają to na ostatnią chwilę, dla wszystkich zabieganych i ceniących swój czas. Rozwój sieci internetowej, bankowości elektronicznej i dostępu do prywatnych finansów z każdego miejsca w dowolnym czasie sprawia, że podatnicy oczekują także znoszenia barier w komunikacji z urzędami, a administracja na te potrzeby odpowiada. W tym roku już ponad 2,3 mln podatników skorzystało z tej formy rozliczenia. To dowód na to, że ten sposób komunikacji staje się z roku na rok coraz bardziej popularny.

Od 8 kwietnia br. w telewizji można oglądać spot promujący opisane udogodnienia. Film możesz zobaczyć również na kanale Ministerstwa Finansów na YouTube (link otwiera okno w innym serwisie).

Więcej informacji znajdziesz w broszurze Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL.

Źródło: MF

*Dotyczy osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT. Pozostałe grupy podatników w kontaktach z administracją podatkową muszą posługiwać się identyfikatorem podatkowym NIP.