Do końca lutego poinformuj ZUS o swoich dochodach

Katarzyna Sudaj 08.02.2018 10:00 (aktualizacja: )

Emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, a mają dodatkowe dochody, do końca lutego powinni poinformować ZUS o ich wysokości. Jeśli przekroczą ustawowy limit, ich świadczenia z ZUS zostaną pomniejszone lub zawieszone.

Do końca lutego poinformuj ZUS o dochodach
Do końca lutego poinformuj ZUS o dochodach / YAY foto

Świadczeniobiorcy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy nie są „pełnoprawnymi” emerytami, czyli nie skończyli jeszcze odpowiedniego wieku emerytalnego (60 lat kobiety i 65 mężczyźni), a równocześnie dorabiają do renty czy emerytury, muszą poinformować ZUS o dochodach osiągniętych w całym 2017 roku. Dotyczy to nie tylko osób zatrudnionych na etacie, ale także na umowie zlecenie czy o działo, a także prowadzących własną działalność gospodarczą. Zaświadczenie o osiągniętych dochodach wystawia zakład pracy, a samozarudnieni muszą napisać samodzielnie oświadczenie.

„Obowiązek ten dotyczy także członków rad nadzorczych, którzy otrzymali wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji oraz przychody uzyskane z pracy za granicą a także z tytułu pełnienia służby w tzw. służbach mundurowych (np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, Wojsko) oraz posłów i senatorów, jeśli od ryczałtu z tytułu sprawowania mandatu posła lub senatora opłacono składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” – przypomina ZUS.

Termin na zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mija z końcem lutego.

Miesięczny i roczny limit ograniczenia lub zawieszenia emerytury lub renty

W zależności od zgłoszonego poziomu dochodów, ZUS okresowo zmniejszy kwotę wypłacanego świadczenia lub zawiesi jego wypłatę. Miesięczny i roczny limit przychodów powodujący zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty określa się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał. Świadczenie ulega zmniejszeniu, gdy dodatkowy przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dochody powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia powodują, że ZUS nie wypłaci emerytury lub renty za dany miesiąc.

Zmniejszenie świadczeniaZawieszenie świadczeniaObowiązuje od
35 522,10 zł65 969,10 zł2017
2.979,00 zł5.532,30 zł01.12.2017
2.954,50 zł5.486,90 zł01.09.2017
3.047,50 zł5.659,70 zł01.06.2017
2.953,30 zł5.484,60 zł01.03.2017
34 054,40 zł63 243,30 zł2016
2.838,60 zł5.271,60 zł01.12.2016

 Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Kto jest zwolniony z obowiązku informowania ZUS o dodatkowych dochodach?

Uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat i pobierający rentę rodzinną, a są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej nie muszą informować ZUS o swoich dochodach. Wyjątkiem są uczniowie pobierający renty socjalne.

Także osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń (za wyjątkiem rent rodzinnych po inwalidzie wojskowym, którego śmierć nie nastąpiła w związku ze służbą wojskową) nie muszą się obawiać zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia z ZUS.

Jakie świadczenia może zmniejszyć albo zawiesić ZUS?

 • emeryturę, jeżeli dana osoba nie osiągnęła powszechnego wieku emerytalnego,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • rentę rodzinną,
 • rentę inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową, oraz rentę rodzinną po tym inwalidzie wojskowym,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z:
  • wypadkiem przy pracy,
  • wypadkiem w drodze do pracy lub
  • z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r.,
  • chorobą zawodową.

Jeśli jesteś już „pełnoprawnym” emerytem, czyli masz ustalone prawo do emerytury i osiągnięty emerytalny, to możesz zarabiać bez ograniczeń.

Katarzyna Sudaj, PIT.pl na podstawie informacji prasowej ZUS